treningskontakt_oppsl_03 trykk-2.jpgOslo Idrettskrets (OIK) ønsker å bidra til at fysisk aktivitet blir mer tilgjenglig for personer med vedtak om støttekontakt, og har også et ønske om at denne satsningen også kan føre flere barn, ungdom, voksne og eldre til deltakelse i de ulike aktivitetstilbudene idretten tilbyr innenfor den ordinære idrettslagsvirksomheten.

Gjennom bruk av treningskontakter kan en sikre de som har behov for støtte på fritiden mulighet til å oppnå bedre helse, økt bevegelses glede og danne sosiale nettverk. En Treningskontakt vil ha fokus på fysisk aktivitet med sin bruker.

De som ønsker å jobbe som treningskontakter deltar på et 12 timers kurs som tar for seg treningslære- praktisk og teoretisk, kosthold- og ernæring, motivasjon og kommunikasjon, psykisk helse og fysisk aktivitet med mer. Årlig så avholdes det ca to kurs for de som ønsker å blir treningskontakter.

Prosjektleder Louise  Larsen Dahl legger vekt på at en støttekontakt kan være en treningskontakt. Som treningskontakt har en viktig rolle med å motivere en person eller flere i en gruppe til å drive fysisk aktivitet og å finne aktiviteter som kan passe for den enkelte. Samtidig legger hun vekt på at treningskontaktene ikke trenger å ha drevet med fysisk aktivitet tidligere.

Mange treningskontakter er allerede i gang, og prosjektlederen forteller at samarbeidet går bra. Partnerskapsbydelene i kommunen gjør en veldig god jobb med å iverksette treningskontakt vedtak og gi treningskontaktene oppdrag.

Brosjyre om treningskontakter kan lastes ned her.

Av Anders Midtsundstad