Det var rundt 40 fritidskontakter til stede på denne dagen. Ordfører Ole Ueland åpnet dagen med en takketale til fritidskontaktene og det viktige arbeidet de gjør for innbyggerne i Sola kommune. Sola kommune har idag 70 fritidskontakter. Både kultursjef Morten Hansen og fritidssjef Ellinor Klokk var med på fagdagen.

Karen Asheim  (til venstre på bilde) og Katrine Myklebust (til høyre på bilde), som er fagledere for fritidskontaktene, synes det er flott at ledelse i Sola kommune verdsetter fritidskontaktene og det viktige arbeidet de gjør. Karen Og Katrine

Katrine og Karen ledet dagen og hadde fokus på som brukermedvirkning, "flow" og meningsfull fritid. Storingsmelding 25 ble dratt frem der kultur, aktivitet og trivsel er helt sentrale og grunnleggende element i et helhetlig omsorgstilbud. Samtidig ble det fokusert på viktigheten av å gi alle en individuell behandling og i hvert tilfelle avgjøre hva som passer best for denne brukeren ut fra dens drømmer, ønsker og forutsetninger med bruk av den tredelte løsningen som anbefales av Helsedirektoratet:

-          Aktivitetsgruppe

-          Individuell fritidskontakt

-          Fritid med bistand

Sola kommune har i løpet av de siste årene fått flere aktivitetsgrupper. Lederne av aktivitetsgruppene snakket om sine månedsplaner og gav forslag til gode aktiviteter de hadde vært i sammen med sine brukere.

Faglederne viste også til nettsider fritidskontaktene kunne bruke med tips om aktiviteter og introduserte aktivitetskofferten. Denne kofferten har faglederne fått inspirasjon til på videreutdanningen Aktiv omsorg  og den ble introduserte på denne kvelden.

Den innholdsrike kvelden ble avsluttet med et gruppearbeidet der alle fikk anledning til å dele erfaringer i mindre grupper.

Faglederne er veldig fornøyd med kvelden og at så mange fritidskontakter setter av denne kvelden hvert år.

Tilbakemeldingene fra fritidskontaktene på evalueringsskjema er at dagen er svært motiverende og at det er fint å se og høre fagligheten bak arbeidet. Det opplevdes matnyttig i forhold til konkrete aktiviteter og det å få møte andre fritidskontakter nevnes av flere som viktig i en jobb der en arbeider mye alene.