Dansk Handicap Idrætsforbund

Spesialforbund under det danske idrettsforbundet.


Danske Handicaporganisationer

Dette er en paraplyorganisasjon som har flere brukerorganisasjoner som medlemmer.


FriSe

FriSe er landsorganisasjonen for frivilligcentre og selvhjelp i Danmark.


Fritid & Samfunn

Er en forening på kultur- og fritidsområdet som gjennom forsøks- og utviklingsarbeid, arbeider med å fornye den lokale fritids og kulturpolitikk i Danmark.


Fritidspas

Presentasjon av et dansk prosjekt som legger vekt på å gi utsatte barn og unge mulighet for støtte til en aktiv deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.


Handicapidrættens videnscenter

Denne nettsiden samler og formidler kunnskap om idrett, tilpasset bevegelsesaktivitet og jobb for mennesker med nedsatt funksjonsevne.


Servicestyrelsen

Socialstyrelsen er en del af Social- og Indenrigsministeriet. Deres oppgave er å følge opp nasjonal dansk sosialpolitikk.


ULF

ULF er en brukerorgansiasjon som  drives av mennesker med utviklingshemming. De arbeider politisk for utviklingshemmedes selv- og medbestemmelse.