"Aktiv fritid" i Fredrikstad følger opp 555 vedtak om støttekontakter. De arbeider etter den tredelte løsningen og legger stor vekt på å gi tilbud til den enkelte i tråd med ønsker og behov. Den største utfordringen har den siste tiden vært at mange brukere må vente lenge før de får et innhold i vedtaket. Speed-kobling er nå et nytt og kreativt verktøy som tas i bruk. Målet er at brukere som ønsker å være aktivt med i utvelgelse av sin støttekontakt skal få anledning til å møte aktuelle støttekontakter.

Speed-koblingOppstarten

Elisabeth L. Christiansen var den kreative som kom på ideen med «Speed-kobling. Hun forteller at  Speed-kobling var et ord som plutselig dukket opp og som hele teamet syntes passet for det de ønsket å gjennomføre som et forsøk.

- Vi prøvde i liten skala før sommeren. Da ba vi 6 gutter og to støttekontakter komme og møte oss i et av lokalene vi låner hvor det er gode muligheter for å drive gruppeaktiviteter. Fredrikstad handikapidrettslag eier huset og låner det ut til oss en kveld i uka forteller hun.

Det kom 3 gutter med sine fedre og 1 støttekontakt. De fikk en omvisning på huset slik at de ble kjent med lokalene og mulighetene som finnes der som f.eks. teppecurling, bordtennis, bueskyting, friesbeebasket, innebandy,  treningslokale og stort kjøkken.

- Guttene og støttekontakten ble kjent gjennom aktivitetene denne kvelden. De hadde det flott sammen og flere av dem kunne tenke seg å møtes igjen fortelle Christiansen.

De fikk tilbud om å disponere en stor stue og lite kjøkken i 2. etasje. Etter ferien har gruppen startet opp. I løpet av høsten håper de at det er flere gutter i samme alder som kan tenke seg å bli med i gruppen.

Ny speedkobling er gjennomført

I Fredrikstad er det mange menn i alderen over 40 år som har vedtak om støttekontakttiltak. Utfordringen er å finne støttekontakter som har samme interesse og alder. «Aktiv fritid» sendte derfor ut et brev til 20 brukere i målgruppen og mulige støttekontakter. De ble invitert til "speed-kobling" på Helsehuset.

- Håpet var at noen av brukerne kunne finne sin støttekontakt denne kvelden, enten individuelt eller ved at det ble etablerert en aktivitetsgruppe med flere brukere og støttekontakter som har felles interesser forteller Christiansen

3 støttekontakter deltok, mens to andre meldte sin interesse. Støttekontaktene kom litt før brukerne. De skrev seg opp på en flip-over med navn og sine personlige interesser, mulige aktiviteter og hobbyer. 4 brukere kom den kvelden. De var derfor ikke flere enn at de kunne sitte sammen rundt bordet og prate rundt en kopp kaffe om ønsker og behov. Da kvelden var over hadde de ansatte i «Aktiv fritid» fått mange innspill til hvem som kunne passe sammen.

Kommunens erfaring

Ordningen viser at det er viktig å gjøre et grundig forarbeid blant de som organiserer støttekontakttjenesten. Når det er gjort erfarer de ansatte ved «Aktiv fritid» at både støttekontaktene og brukere kan ta mer ansvar i prosessen.

Erfaringene videreføres også slik at støttekontaktene som allerede har ansvar for grupper nå tar mer ansvar ved selv å møte de som har vedtak, og kan informere uten at en ansatt fra «Aktiv fritid» er tilstede. Christiansen legger vekt på at dette gjør det viktig for dem å  ha en tatt kontakt med støttekontaktene slik at arbeidet samordnes på en god måte til beste for brukerne.

Av Anders Midtsundstad