I Danmark får endringen betydning for Servicelovens § 85 som regulerer hjelp, omsorg, støtte, gjenopptrening og hjelp til personer som har betydelig nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne eller sosiale problem.

Kommunenes sentralforbund (KS) har i Norge samme funksjon som kommunernes Landsforening (KL) i Danmark. Vi har derfor spurt KS-advokatene om de vil komme til å anbefale norske kommuner en lignende praksis i forhold til tjenester gitt etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Advokat Frode Lauareid ser ikke at det i norsk lovverk gis grunnlag for å endre dagens praksis hvor brukere kan dekke utgifter til ledsagere ansatt i kommunen i forbindelse med ferie og utflukter generelt. En grunn til dette handler om at brukere i Norge kan søke NAV om hjelpestønad. Denne ordningen som ikke finnes i Danmark er inndelt i ulike satser, og kan gi mulighet til å finansiere utgifter til blant annet pleie og tilsyn av private ledsagere i forbindelse med ferier og utflukter. Her er en beskrivelse av denne ordningen:
https://www.nav.no/no/Person/Familie/Grunn+og+hjelpestonad

Danske KL har utarbeidet en informasjon om hjemmelen for å yte ledsagelse og støtte på ferier og utflukter som du finner her.

Collagesom viser fire idretter fjellklatring, fallskjermhopping, rullestoldans og sitski