Skjermbilde av artikkel om svømmeopplæringKommuner og frivillige organisasjoner kan søke om ulike tilskudd hos Fylkesmannen for å starte tiltak for å bedre svømmeferdighetene. Utdanningsdirektoratet har satt av midler som er rettet mot barn i barnehagen, mens Kunnskapsdepartementet ønsker å stimulere til å bedre nyankomne minoritetsspråklige elevers svømmeferdigheter.

I læreplanen er det et mål at alle elever i Norge skal være svømmedyktige etter 4. årstrinn. Det gjør det nødvendig å starte med svømmeopplæringen tidlig. I flere fylker er det fortsatt mulig å sende inn søknader til tiltak. Det gjelder både overfor  barnehagebarn i alderen fire til seks år og de som kommer til vårt land som flyktninger. Svømmeopplæring er viktig for den enkelte, og bidrar aktivt til å redusere drukningsulykker på grunn av manglende svømmeferdigheter.

Kommunene har et spesielt ansvar for å avdekke om det også finnes andre elever som ikke kan svømme eller som ikke har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen. Bydel Nordre Aker i Oslo har tatt et slikt ansvar. I bydelen har Aktiv fritid for alle som i samarbeider med Studentskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) tatt ansvar for å tilby og finansiere svømmeopplæring som retter seg mot alle ungdom i alderen 12 til 18 år.

Du kan lese mer om svømmekursene som tilbys i Nordre Aker her:

http://nab.no/sport/er-du-tenaring-og-ikke-kan-svomme-se-hit/19.12807