Fritid og Avlastning er Bærum kommunes nye tjenestested som består av støttekontakttjenesten og individuell avlastning. Hensikten med sammenslåingen er å trekke ut essensen i de to tjenestene for å gi Bærum kommunes innbyggere et kvalitativt og godt tilbud, enten det er omsorgstjenester eller fritidsaktiviteter som står i vedtaket. Å få en støttekontakt kan i mange tilfeller ha en avlastende effekt for familien, og en avlaster gjør ofte fritidsaktiviteter sammen med brukeren. Vi ser på det som en vinn-vinn-situasjon, og vi håper Bærum kommunes innbyggere vil se positivt på at det nå er et tjenestested å forholde seg til.

Ungdommer som spiller badminton

Kartlegging

Gjennom støttekontakttjenesten arrangerer vi fritids- og ferietilbud til personer som trenger ekstra tilrettelegging. Vi jobber etter den tredelte modellen med individuell støttekontakt, arrangering av gruppeaktivitet og deltakelse i ordinære fritidsaktiviteter. De siste årene har vi gjort det til en rutine å kartlegge hvilket behov personen har når vi får inn et nytt vedtak om støttekontakt. Mange av vedtakene er gjort på bakgrunn av å forebygge eller hindre ensomhet og isolasjon, og i mange tilfeller vil en gruppeaktivitet være den beste måten å bryte ut av dette på. Ved å delta i et gruppetilbud sammen med likesinnede, vil mange få sosialt samvær gjennom en felles aktivitet. Og aktiviteten fortsetter selv om en gruppeleder slutter, i motsetning til en individuell støttekontakt. Da er man mye mer sårbar og det kan ta tid å få ny støttekontakt og etablere den samme relasjonen. Gruppene er så tett bemannet at lederne har tid og anledning til å se alle deltakerne. For å kartlegge behovet til våre brukere har vi to erfarne gruppeledere som også gjør hjemmebesøk. De avtaler et møte med nye brukere for å snakke om hvordan de ønsker å benytte sine tildelte timer, og de presenterer alle våre gruppeaktiviteter. De fleste, både brukere og pårørende, blir positivt overrasket over vårt innholdsrike gruppetilbud. Fritidsaktiviteter kan være så mye mer enn én støttekontakt. Kartlegging av interesser gir variasjon av gruppetilbud. Vi utvikler gruppetilbudet ettersom vi ser behov.

Gruppeaktiviteter

Målgruppene våre er hovedsakelig personer med utfordringer knyttet til psykisk helse, fysisk funksjonshemming, utviklingshemming, samt barn og unge med ADHD, både individuelt og i gruppe. Gruppeaktivitetene vi tilbyr er også utarbeidet ut ifra disse målgruppene. Noen grupper er vel etablerte, med mange deltakere som for eksempel Mandagsklubben. Dette er en ungdomsklubb for personer med utviklingshemming, hvor de gjør at fra spill, tegning og formingsaktiviteter til hundekjøring, ballspill og bowling. Aktiv fritid er gruppeaktivitet for barn og unge med ADHD. Her er det også variasjon i aktiviteter fra uke til uke, alt fra aking, skøyter og friluftsturer til svømming, bordtennis og frisbeegolf.

Padlere på sjøen

For personer med utfordringer knyttet til psykisk helse har vi mange grupper med fysisk aktivitet, som ski- sykkel-, golf-, ride-, padle- og ballgruppe, men også grupper for sosiale og kulturelle aktiviteter. Kulturgruppen treffes en gang i måneden og deltar på et kulturelt arrangement sammen, det kan være alt fra teater og konserter, til kunstutstillinger og litteraturkvelder. Vi har et koselig hus i Sandvika sentrum som er base for de fleste av våre gruppeaktiviteter. Hver mandag er det Formiddagstreff med kaffe og vafler, ferske aviser, håndarbeid og spill. Tirsdag kveld er det både en tur- og matlagingsgruppe for godt voksne, og en gruppe som heter Åpent hus, for unge voksne. De aller fleste av disse gruppeaktivitetene er lavterskeltilbud fordi man ikke behøver vedtak om støttekontakt for å delta. Mange har vedtak, men man kan også delta uten og på den måten unngås hele prosessen med å søke og tildele tjenester.

Jentegruppe

Et av våre nyeste tilbud er en egen jentegruppe for unge jenter med lett utviklingshemming. Gruppen ble formet ut ifra et behov for en sosial arena der disse jentene kunne få gjøre ungdomsaktiviteter og jenteting (hva nå det innebærer) sammen med andre i samme situasjon. Disse jentene har stort sett fulgt vanlig skole, med tilrettelegging, gjennom barneskolen, men de detter litt av i det sosiale samspillet med klassevenninnene når de begynner å bli ungdommer. Men deres behov for å få være ungdom er like stort som for andre ungdommer, bare på andre premisser. Det er en liten gruppe med bare fem jenter, og den skal ikke bli særlig mye større. Her er trivsel, trygghet og intimitet det viktigste. Vi har funnet to unge kvinner som er svært dedikerte til oppgaven som gruppeledere. Jentene planlegger selv hvilke aktiviteter de vil gjøre, og det har vært alt fra svømming og badminton, til matlaging og besøk på Popsenteret i Oslo. Det sosiale samspillet disse jentene opplever kan ikke sammenlignes med det de ville fått med en individuell støttekontakt, og flere av jentene har begynt å treffes også utenom gruppen. Lykkes vi med å gjøre oss selv overflødige har vi i Fritid og Avlastning gjort en utmerket jobb!

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/fritid-og-avlasting/

Av Kirsten Hognestad Haugen, Tjenesteleder Fritid og avlastning, Bærum kommune

Tlf: 67 50 43 85 /997 97 773

kirsten.haugen@baerum.kommune.no