Knutepunkt sørlandetRegion Kristiansand - Aktivitetsresept

Alle innbyggere i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Sogndalen, Søgne og Vennesla kan få en slik resept. En kan bare spørre sin fastlege etter resepten. Resepten gir tilgang til en rekke tilbud. Blant disse er ulike aktivitet ute i natur, kostholdskurs og røykesluttkurs som den enkelte selv kan velge mellom med bakgrunn i sine behov.

Henviste pasienter får følgende tilbud: 

 • Individuell samtale med aktivitetsleder med fokus på selvopplevd helse og livskvalitet.
 • Aktivitet ute i naturen i gruppe 2 ganger i uka i 12 uker. 
 • Avsluttende samtale med fokus på å fortsette i passende type aktivitet.
 • Egenandel kr.200,- 
 • Skriftlig tilbakemelding til henvisende lege.

Her finner du telefonnummer til kontaktpersoner i kommunene som i dag tilbyr dette tilbudet:

 • Birkenes kommune, mobil: 97 63 00 82
 • Iveland kommune, mobil:  45 80 48 20
 • Kristiansand kommune, mobil: 91 32 93 81 - 95 01 78 91
 • Lillesand kommune, tlf.: 37 26 17 31 - 37 26 17 32   mobil: 95 83 33 64
 • Songdalen kommune, tlf.: 38 18 33 65, kontakttid tirsdag, onsdag og fredag.
 • Vennesla kommune, mobil: 95 98 83 25

Tilbudet gjennomføres som et samarbeid gjennom Knutepunkt Sørlandet.

Merknad

Knutepunkt Sørlandet var et interkommunalt samarbeid for de sju kommunene Lillesand, Birkenes, Iveland, Vennesla, Kristiansand, Søgne og Songdalen fram til 31.12.17. Region Kristiansand ble relansert med nytt navn og nye vedtekter fra 01.01.18. Nettside for Region Kristiansand: https://rkrs.no/