Logoen til Helse-tour

Gjennom Helse-tour 2016 ble klubber som er interessert i å bidra mer aktivt i lokalt folkehelsearbeid, besøkt. Norges Golfforbund hadde hentet inn Svein Einarsbøl til å lede dette arbeidet. Han har en lang karriere bak seg som aktiv idrettsutøver, og som leder av Aktiv fritid har han ansvar for å tilrettelegge fritidstilbud i Asker kommune. Asker kommune var en av de første kommunene i Norge som systematiserte samarbeidet med frivillige organisasjoner, for enkeltpersoner som trenger litt ekstra støtte. Einarsbøl ledet dette arbeidet i flere år, men har nå tatt utfordringen med å jobbe med temaet som medarbeider i Norges Golfforbund.

Einarsbøl ønsket i løpet av Helse-tour 2016, å få til gode møter med klubber, der temaet først og fremst er golf og helse. Han ville informere de som lurer på hva dette kan innebære for egen klubb, men også alle klubbene som har startet en satsning som kan deles med andre.

 

Evaluering av Helse-Tour 2016 finner du her:
helse-tour-2016-evaluering-til-web-endelig.pdf