AktivitetsdosettenAktivitetsdosetten som nå brukes på flere sykehjem legger vekt på å sikre beboerens interesser og behov gjennom en kartlegging. Målet er å øke trivselen og livsglede, gjøre våkentiden mer stimulerende, nedsette smerter og forhindre uro. 
 
Aktivitetsdosetten er et verktøy og fungere omtrent som en dosett. Inneholde er aktiviteter i stedet for medisin. Tanken er at en resept på aktivitet skal være like viktig å "dele ut" som nødvendig medisin. De valgte aktivitetene settes opp i en egen dagsplan som evalueres underveis.

Mer informasjon om aktivitetsdosetten finner du her.

Av Anders Midtsundstad