Extrakompis

Foreningen Extrakompis arbeider for å finne frivillige som kan være en kompis for de som trenger dette, og for å passe på at samvær skjer i trygge og sikre former.


FOMS

En svensk riksdekkende ideell yrkes- og interesseorganisasjon for ansatte og andre med interesse for fritid-, ferie- og kulturspørsmål for personer med en funksjonsnedsettelse.


Fritid för alla

Arbeider for at Stokholm by skal legge til rette for flere aktiviteter for funskjonshemmede


Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer

Forbundet består av svenske ungdomsforeninger som arbeider for å løfte frem betydningen av møteplasser for unge med funksjonsvariasjoner/ funksjonsnedsettelser. De ble etablert i 2015, og har et ønske om å samle erfaringer og påvirke i spørsmål som har betydning for målgruppen.


FUB

En intresseorganisasjon som arbeider for å sikre barn, ungdom og voksne med utviklingshemning et godt liv.