Extrakompis

Foreningen Extrakompis arbeider for å finne frivillige som kan være en kompis for de som trenger dette, og for å passe på at samvær skjer i trygge og sikre former.


FOMS

En svensk riksdekkende ideell yrkes- og interesseorganisasjon for ansatte og andre med interesse for fritid-, ferie- og kulturspørsmål for personer med en funksjonsnedsettelse.


Fritidsnätet- för dig som har funktionsnedsättning

Arbeider for flere aktiviteter for funksjonshemmede.


Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer

Forbundet består av svenske ungdomsforeninger som arbeider for å løfte frem betydningen av møteplasser for unge med funksjonsvariasjoner/ funksjonsnedsettelser. De ble etablert i 2015, og har et ønske om å samle erfaringer og påvirke i spørsmål som har betydning for målgruppen.


FUB

En intresseorganisasjon som arbeider for å sikre barn, ungdom og voksne med utviklingshemning et godt liv.