Nettverkskoordinator Ann Kristin Hoas ved Stjørdal barne- og avlastningstjeneste forteller at de i dag har 8 ulike fritidsgrupper, relatert til forskjellige grupper barn og unge.

Hun forteller at de har valgt å ha en barne- og ungdomsarbeider, som har hatt fokus på aktivisering i sin utdannelse, til å lede hver av disse gruppene. Fagarbeideren er ansatt i barne- og avlastningstjenesten, og her er finnes andre faggrupper som vernepleiere og barnevernspedagoger, som kan være gode støttespillere og veiledere for nettverkkoordinator i å lage gode gruppetilbud.  Barne- og avlastningstjenesten er en koordinerende enhet innen habilitering.

Gjennom ansvarsgruppemøter, samarbeid med skoler og foreldre ser vi behov for Dansulike typer fritidstilbud. Vi registrerer også et stadig økende behov for fritidstilbud til barn og unge som ikke passer inn i organisert fritidstilbud. Vi som arbeider med og driver disse gruppene legger stor vekt på trygghet, sosialisering og fysisk fostring.

Her er en kort presentasjon av de gruppene vi har i dag:

 • DANSEGRUPPE
  Dette er ei gruppe for jenter i alderen 9-13 år, og vi har 13 deltakere. Det er jenter som har angst, ADHD, autisme, selektiv mutisme og asperger. Dansegruppe kalles den, men målet med gruppen var å skaffe seg relasjoner, være aktiv og føle seg trygg sammen med andre. Etter ett år ser vi at målene er delvis oppnådd. Jentene i gruppa finner hverandre, møtes utenom fritidstilbudet. I 2011 vil vi legger litt mer vekt på dansen.
 • MESTRING UTEN FILTER
  Er ei gruppe for jenter og gutter med ADHD, alder 9-13 år som har ca 12 deltagere. I denne gruppa er det STOR aktivitet og masse moro. Vi jobber aktivt med at disse barna skal fungere sammen med andre, vise hensyn, få gode og glade opplevelser sammen med andre barn. Her ser vi også at det skapes relasjoner utenom fritidstilbudet, noe som er meget positivt. Av og til deler vi gruppen homogent, da vi ser at jenter og gutter har en del ulike interesser, dette fungerer kjempe bra. Da kan jentene dra på ridetur mens guttene aktiviseres ute. Av erfaring ser vi at dette er en gruppe som fungerer best ute i naturen, da er de i rette element og får bruke kroppen sin på en god måte.
 • FRITIDSKLUBBENFritid
  Er en gruppe for barn og unge med asperger, 9-13 år. Denne gruppe har 5 deltagere, blanding av jenter og gutter. Her har vi forskjellige aktiviteter, matlaging, formings aktiviteter, fysisk fostring inne og ute. Denne gruppen er veldig fleksibel på aktiviteter, og jentene og guttene har en veldig god relasjon.
 • UNGDOMSGRUPPE
  Er ei gruppe for gutter i alderen 14- 18 år. Guttene her sliter med atferd og sosialisering. De sitter mye ensomme hjemme. Ungdoms gruppen møtes ofte på "ungdommens hus" her i Stjørdal. Målet er at de kan dra dit alene etter hvert. Gruppen er en aktivitet, som får dem ut og lar dem treffe nye mennesker. Aktiviteter på denne gruppen har guttene valgt selv, og det er alt fra spill, film til gokart og paintball.
 • GUTTEGRUPPE
  Dette er ei helt ny gruppe som består av tre gutter i alderen 13-16 år som har ADHD, angst og autisme. Vi er nystartet og i en bli kjent fasen. Allerede etter første møte ser vi at ett av målene ble oppnådd. To av guttene går på samme skole uten å ha sett hverandre. De finner tonen og tar kontakt med hverandre i fritiden. Meget positivt. Denne gruppen har også vært med å planlegge sine aktiviteter for våren 2011, som blant annet har vært fisking, paintball og  "lan". Dette er en gruppe vi regner med vokser ganske fort.Paintball
 • MANDAGSKLUBB
  Dette er et tilbud fra "ungdommens hus". Vi stiller med fritidskontakt som tar med barna fra barne- og avlastningsboligen og møter de som ikke er på avlastning på "huset". Alder på denne gruppa er 13-18 år og består av både gutter og jenter.
 • TIRSDAGSKLUBB /voksenklubb
  Er et tilbud fra Stjørdal kommune der vi tar med voksne fra boligen og møter de som ikke er på avlastning. Denne klubben er også på "ungdommens hus" og gruppa er for de over 18 år.
 • BOCCIAGRUPPE
  Helsesportlaget på Stjørdal driver denne gruppa. Det er en enkel aktivitet/sport som de fleste kan delta på. Her stiller vi med fritidskontakt som tar med seg de aktuelle deltakere fra boligen og møter de som ikke er på avlastning. Alderen her er fra 12 år og oppover.

Vi ser at nettverkgruppene betyr mye for barna og ungdommene som deltar i gruppene, men også for foreldrene. De ser at sine barn og ungdommer  trives og at de får økt sitt sosiale nettverk. I tillegg har foreldrene fått en fagperson å snakke med. Gjennom aktiviteten blir vi bedre kjennet med barna, slik at vi igjen får bedre kunnskap i forhold til å koordinere tjenestene. Dette er viktige tiltak, som vi skal vurdere høst 2011 med tanke på muligheten for å ansette en nettverkkoordinator fast, forteller Ann Kristin Hoas.

Mer informasjon om Stjørdal kommune finner du ved å klikke på bildet under.

Stjørdal kommune