Time out startet i 1999 som et samarbeidsprosjekt med Fritidsetaten og Helse- og sosialsektoren i Kristiansand kommune.Time out
- Tilbudet består i at vi en helg i måneden, samt en uke på sommeren, reiser på tur til ulike steder. På disse turene gjennomføres ulike og spennende aktiviteter som er tilrettelagt for ungdommene i denne aldersgruppen forteller daglig leder Stein Morten Knutsen.

Flere kommuner i Kristiansandsregionen tilbyr i dag dette som et avlastningstilbud.

Slik fungerer det

Sammen med ungdommene utarbeides det et halvårsprogram hvor det blir informert om datoer for turene og en oversikt over hva turen består i. Når en velger å være med på Time out er en automatisk med på alle turer. Dersom en bruker ikke kan være med på en tur, må det meldes fra på forhånd slik at aktivitetskostnaden for denne turen  ikke blir belastet brukeren.

Samme uke som turen finnes sted, sendes det ut et informasjonsbrev til deltakeren med et mer detaljert program for helga, og hva man må ha med seg på turen.

Time out består av tre grupper á 10- 14 deltakere. På hver gruppe er det to ledere, en kvinne og en mann. Ledere som er med, har god faglig kompetanse og erfaringer med liknende arbeid. Gruppene er delt ut fra alder.

Alle som ønsker å være med på Time out får først tilbud om å bli med på tre prøveturer.
- Vi gjør det slik for å gi brukeren en mulighet til å se om Time out er noe han eller hun kunne tenke seg å være med på, og for at vi lederne også kan komme med tilbakemelding på hvordan vi synes det har vært å ha med brukeren på tur, forteller Knutsen.

De ønsker også alltid å ha et hjemmebesøk før første tur slik at lederne kan bli litt kjent med den nye brukeren. Dette øker tryggheten for alle parter.  

Eksempler på aktiviteter

Time out er et godt eksempel på hvordan en kan tilrettelegge for en aktivitetsbasert avlastning. Sammen med ungdommen forsøker de etter beste evne å variere både reisemål og aktiviteter. Her er noen eksempler på aktiviteter under turene:

  • Kjøring av snøscooter, firehjuling og gokart
  • Helikoptertur 
  • Vannaktiviteter som å kjøre båt, stå på vannski, sitte i ring etter båt, bading, fisking, sette garn og lignende
  • Besøk til ulike fritidsparker og badeland i Norge og Danmark:Tusenfryd, Løveparken, Dyreparken, Fårup sommerland, Sørlandsbadet, Havanna badeland og Bø sommerland
  • Kino, bowling, luftgeværskyting og klatring
  • Kanotur
  • Tur til Danmark
  • Aking, prøve ski, snowboard m.m. 

Stein Morten KnutsenTime out ønsker for alle å væreet sted hvor ungdommene kan få oppleve å være en del av et sosialt fellesskap, oppleve mestring og få nye venner.
- For at Time out skal være et godt sted å være for alle, er det nødvendig at vi har noen regler, samt at den enkelte deltaker har en oppførsel som fungerer i den sosiale sammenhengen forteller Knutsen.

Time out arbeider ut fra en konsekvenspedagogisk plattform, hvor brukerne får klare grenser for sin oppførsel, og hvor sosial læring er en viktig målsetting. De har få regler, men ønsker å formidle en del sosiale normer for hvordan en skal oppføre seg sammen på tur.
- Vi forventer at brukeren følger de sosiale normene for samhandling. Brukeren må lytte til lederne, og følge de beskjedene de får av dem.

Mer informasjon om Time out  og kontaktinformasjon til daglig leder finner du på deres nettsted her.