Føbe SortlandKommunen tar utfordringen og tre aktivitetsgrupper er allerede etablert og har gode erfaringer med å tilby vedtak om støttekontakt på denne måten.

- Gruppene er en god arena for å treffe jevnaldrende med samme interesser som dem selv. Flere av de som er med i gruppene har utviklet et vennskap og treffes også på andre tidspunkter. Målet fremover er å videreutvikle tjenestetilbudet ved å tilby flere gruppetilbud, samtidig se på mulighetene for å utvikle samarbeid med frivillige organisasjoner. Dette for at de som ønsker det kan sikres et tilbud i de aktivitetene de frivillige organisasjonene tilbyr, forteller Føbe Sortland som arbeider som støttekontaktansvarlig i kommunen.

Vefsn kommune ønsker også å gi de som ønsker det et individuelt tilbud i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Føbe Sortland legger i denne sammenheng vekt på at det er viktig å sikre dialog med foreningene slik at de kan få vite hva det innebærer å ha med mennesker med ekstra hjelpebehov og at en sikrer kunnskap om hva lagene og foreningene kan bidra med.

Når det gjelder individuelle støttekontakter ønsker kommunen å kunne følge disse tett opp slik at de føler seg verdsatt i sitt oppdragsforhold. Dette gjelder både i forhold til veiledning og jevnlige samtaler der de har muligheten til å fortelle hvordan de har det sammen med brukeren.

- Når det gjelder veiledning må vi innhente informasjon fra støttekontaktene på hva de ønsker veiledning om. Det gjelder både gruppeveiledning eller konkret i forhold til en bruker.  I samtalene som blir gjennomført med støttekontaktene når vi skriver kontrakt, får de en del informasjon om brukeren, men de som sitter på størstedelen av informasjonen er gjerne pårørende, primærkontakter, helsepersonell osv. Vi har derfor et samarbeid med disse, og gjør avtaler med dem om veiledning i forhold til brukerne forteller Sortland.

Rekruttering av støttekontakter er også en utfordring der lønn, arbeidstid, kjøregodtgjørelse og utgiftsdekning nå ses nærmere på. Endringsprosessen er i gang i Vefsn kommune, men arbeidet med å både videreutvikle og styrke støttekontakttjenesten tar tid.

Vefsn kommune har flere friluftsgrupper som er meget aktive og du kan her lese om en hvordan av disse gruppene arbeider.

Av Anders Midtsundstad
05