I 1993 etablerte Sandnes kommune en fritidskontaktordning for mennesker med utviklingshemming. Det ble ansatt fritidskontakter som deltok i tilrettelegging av kultur og fritidstilbud for målgruppen. Siden den gang har også fritidskontakttjeneste for mennesker med psykiske plager og funksjonshemmede blitt en del av Tilrettelagt fritid.
- Helt siden starten har det vært viktig å gi fritidskontaktene god informasjon om bakgrunn og mål for tilbudet, rettigheter og plikter i rollen som fritidskontakt forteller teamleder Liz Aase.

Informasjonen er samlet i en introduksjonsperm som hver fritidskontakt får utdelt ved ansettelse. I løpet av første halvår av ansettelsesperioden får de nytilsette også tilbud om å delta på en introduksjonssamling.
- Her får de en grundig gjennomgang av organisering av enheten, våre mål for tjenesten og de ulike tilbudene vi tilbyr. For å oppdatere den har en etablert rutiner som sikrer at innholdet i permene revideres når det er behov forteller Aase som er en av de som har ansvar for å følge opp fritidskontaktene.

Fritidskontaktene bruker introduksjonspermen som sin arbeidsperm og legger inn diverse oppdatert informasjon, aktuelle artikler og brosjyrer som er aktuelt for den enkelte og det enkelte oppdrag.

Introduksjonspermen som er utviklet av Tilrettelagt fritid i Sandnes kommune, finner du i pdf format her.

Om du har spørsmål kan du kontake Liz Aase på telefon 51508465 eller e-post liz.aase@sandnes.kommune.no

Sandnes kommune