12 av 15 bydeler var representert på oppstartsmøte som nylig ble gjennomført. Mange av de som kom satte stor pris på at en hadde fått etablert nettverket. Flere nevnte at nettverket kunne bidra til økt samarbeid mellom bydelene, og at dette ville være veldig positivt for tjenestetilbudet for befolkningen.

Nettverket bygger på erfaringene fra arbeidet i det fylkesvise faglige nettverket som flere av bydelene i Oslo deltar i sammen med kommuner fra Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland. Nettverket "Aktiv fritid for alle i Oslo" skal bidra til:

  • Inspirasjon og nye ideer
  • Erfaringsutveksling
  • Samarbeid og samkjøring av tjenesten
  • Likere tilbud for alle innbyggerne i Oslo

Folkehelseplanen for Oslo 2009 - 2012 - Bedre helse for flere i Oslo har som hovedmål å utjevne helseforskjeller gjennom å satse på utsatte grupper. Det er derfor viktig å sikre et godt og variert tilbud til alle de som trenger assistanse for å delta i fritidsaktiviteter. Arbeidet med å videreutvikle støttekontakttjenesten i bydelene i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger er et viktig ledd i dette arbeidet.

Et av de tiltakene en ønsker nettverket skal bidra til å spre i Oslo er Treningskontakt. Dette er et tilbud som er utviklet i Oslo idrettskrets gjennom en partnerskapsavtale med Oslo kommune.  I dette prosjektet ønsker man å gjøre fysisk aktivitet mer tilgjengelig for mennesker med vedtak om støttekontakt slik at de blant annet kan benytte idrettens aktivitetstilbud, organiserte og uorganiserte.

Av Anders Midtsundstad