Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Prosjekterfaringer fra andre land

Logoen til Dalkurd FF

Et godt eksempel

Dalkurd ble stiftet som et sosialt prosjekt for vanskeligstilt ungdom i 2005. Klubben legger stor vekt på å være en klubb hvor mangfold er en ledestjerne i alt deres arbeid. Når de nå 13 år etter oppstarten har rykket opp til Allsvenskan som er den øverste serien i svensk fotball er det nyttig for alle som er opptatt av å tilrettelegge for kultur- og fritidsaktiviteter å lytte til deres erfaringer.

Skjermbilde av nettsiden til prosjektet Fælles om fritiden

Fælles om Fritiden

Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) i Danmark har som mål å etablere et tilbud i kommuner hvor en engasjerer frivillige til å være fritidsguider inn i aktiviteter for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Forsøk med Fritidsguider

Servicestyrelsen i Danmark startet nylig et prosjekt hvor fire kommuner skal prøve ut arbeidsmetoden Fritid med Bistand overfor mennesker med en nedsatt funksjonsevne.

Satser på breddeidrett

Viborg kommune har fått midler av kulturministeriet i Danmark til lokale prosjekter som kan inspirere til å sikre at flere personer med nedsatt funksjonsevne sikres deltakelse i idrettsaktiviteter.

Livsstilsprosjektet

I Stockholm gjennomføres et prosjekt som ønsker å forbedre mulighetene for inaktive personer med en nedsatt funksjonsevne til å finne og utøve helsefremmende aktiviteter.

Min Fritid

Gentofte kommune har som den første danske kommune tatt i bruk metoden Fritid med Bistand.

FmB i Danmark

Fritid for Alle skrev i februar om den danske sosialminister Benedikte Kiær som ville sette i gang et prosjekt med fritidsguider, hvor man bygger på erfaringer knyttet til metoden Fritid med Bistand. Her kan du lese mer om status til prosjektet.

Gentofte kommune

Kulturministeriet i Danmark har gitt Gentofte kommune prosjektmidler til å utvikle seg som en breddeidretts- kommune. Bruk av Fritid med Bistand er et av tiltakene de nå setter i gang.

Idrettsrom for alle

I Danmark er det nå kommet en ny nettside som skal være en inspirasjonsguide og et konkret verktøy for byggherrer, arkitekter og andre som skal planlegge bygg eller renovere idrettsanlegg i Danmark.

Kreativitet och utvikling

Kulturcentrum Skåne er en ideell forening som tilbyr mange spennende tilbud innenfor musikk, teater og kunst til utviklingshemmede i Skåne.

Alla vinner

Lunds kommun i Sverige arbeider aktivt for å bli en inkluderende kommune. For å nå denne målsetningen står åtte verktøy sentralt i arbeidet med å bygger broer mellom mennesker.