Ålesund kommune har søkt om midler for å starte prosjektet "Aktiv fritid for alle" som skal vare ut 2011. Kommunen har ikke fått svar på søknaden, men har så smått startet opp arbeide med å kartlegge muligheter og behov.

Den første aktivitetsgruppen er allerede etablert takket være en engasjert mor. Hennes sønn hadde et vedtak om individuell støttekontakt, men ønsker å være sammen med andre og ikke bare støttekontakten. I den forbindelse tok mor kontakt med kommunen med et ønske om å etablere en liten gruppe som kunne gjøre ulike aktiviteter sammen. Etter mors henvisning ble det etablert kontakt mellom kommunen og skolen for å prøve å få til et tilbud med flere ungdommer sammen. På denne skolen var det to andre som også hadde behov for et slikt tilbud på fritiden og det ble vurdert at disse tre kunne fungere sammen som gruppe. Samtidig som det ble klart at dette var noe som kunne fungere, ble det tatt kontakt med en person som man trodde kunne fungere i oppgaven med å veilede gruppen. Dette ser nå ut til å fungere godt og de har etablert god kontakt med hverandre. De møtes nå 1 gang pr uke sammen med støttekontakten og gjør ulike aktiviteter.

På grunn av denne morens initiativ så har kommunen nå kunnet gi gutten et bedre tilbud som også to andre har fått nytte av som er tilpasset deres ønsker på fritiden. Jannicke Kristiansan arbeider med støttekontakttjenesten i Ålesund kommune og mener dette eksemplet synliggjør hvor viktig det er i mange tilfeller med engasjerte foreldre og pårørende.

Ålesund utfordrer med dette Kristiansund til å føre stafettpinnen videre.Blankt kvadrat 5 ganger 5 pixler