I Elverum kommune er det som i flertallet av landets kommuner ofte ikke kollektive transportmidler som kan benyttes i forbindelse med støttekontaktoppdrag på kveldstid og i helger.

- Det går ikke bybuss etter kl 18.00 og det er store avstander ut til bygdene. Vi som jobber med tilrettelagt fritid har erfart at transport kan være en utfordring. Ikke alle våre oppdragstakere har bil eller ønsker å benytte privatbil i jobb og det forventer vi heller ikke forteller Borghild Brandvold.

I de fleste kommuner er det leasingbiler og minibusser i ulike avdelinger som er mye ledig på ettermiddag, kveld og helger. Brandvold forteller at de har vi gjort avtale rundt bruk av disse bilene når de er ledige. Hjemmetjenestens biler har de også kunnet benytte, og her reserverer de fra gang til gang. For å løse utfordringen med å hente og levere bilnøkler etter kontortid har de en avtale med biblioteket og svømmehallen som er oppe på kveldstid. Utgiftene til leie av bilene faktureres den enkelte enhet med mellom kr 3 og kr 4 pr. km. inkl. drivstoff.

I flere år har kultur også hatt en god avtale om leie av "vedsentralen's" minibuss, En god løsning, men siden mange ikke har et minibussførerkort er det få som kan bruke denne. De har nå fått leaset sin egen buss med 8 seter hvor en ikke trenger et minibussførerkort etter å ha vist til behovet. Driften av bilen er lagt det inn i økonomiplan.

- Politikerne sa ja til en buss. Det nytter å vise til hvor viktig fritid er! Kulturbilen ligger inne i outlook kalender og kan reserveres der av hele avdelingen -  kjøring av brukere har første prioritet forteller Brandvold.

Elverum sender stafettpinnen videre til Kongsvinger kommune.