Hver mandag inviteres brukere med fritidskontakter til et uformelt møte med kaffe, noe å bite i og sosialt samvær.

- Vi har invitert ca 10 brukere per gang. Vi inviterer da etter alder, funksjonsnivå og fritidsinteresser. Ved dette møte får vi fritidskonsulenter mulighet til å bli bedre kjent med våre brukere og fritidskontakter, og vi presenterer muligheten til å danne aktivitetsgrupper. Vi inviterer dem som ønsker å starte opp gruppe til å møte den påfølgende mandagen. Brukerne oppfordres til å tenke på hva de ønsker å drive med i gruppa og komme med forslag til neste møte forteller Katrine Myklebust som jobber som fritidskonsulent i Tilrettelagt fritid i kommunen.

Fritidskonsulentene erfarer at de har en viktig oppgave med å se etter en fritidskontakt som kan få litt ekstra ansvar for å lede gruppa. Det kan være å sende tekstmeldinger, skrive ned aktivitetsplan og styre aktiviteten. Denne personen blir kontaktet før neste møte og spurt om en er villig til å påta seg lederrollen i gruppa. 

Fritidskonsulentene inviterer til det første møte i en ny gruppe. Der går de sammen om å fastsette tid for gruppa, aktiviteter de to neste månedene og tid for veiledning av fritidskontaktene.

- Når nye brukere kommer med vedtak fra bestillerkontoret, har vi nå mulighet å tilby dem å være med i allerede eksisterende aktivitetsgrupper som er dannet forteller Karen Asheim som også jobber som fritidskonsulent i Tilrettelagt fritid.

Tilrettelagt fritid driver også gruppevirksomhet ved å invitere til ulike kurs. Tirsdager og onsdager disponerer de flotte lokaler med ulike aktivitetsrom. Det er her TV/spill rom, bandrom, dansegulv og to aktivitetsrom. Det er også kjøkken og kafe der en har mulighet til å lage mat, kjøpe mat og drikke i kafeen. Det gir muligheter til å følge den enkelte bruker sine ønsker, behov og drømmer.

Kursene har de mulighet å tilby brukere som ikke har et vedtak om støttekontakt. I løpet av våren fikk de i gang et grunnleggende datakurs, rollespill og kreative aktiviteter, formingskurs, dansekurs og "lær å lær og lag musikk på pc". Alle kurs blir presentert for aktuelle brukere, men de sender også ut invitasjon på e-post til fritidskontakter som tar dette opp med brukerne. Kursholdere blir leid inn og deltakerne betaler en liten egenandel for materialet som blir brukt. Deltagerne på kursene blir på slutten av kurset som vanligvis går over 4 uker informert om at de kan fortsette med aktiviteten i gruppe dersom de ønsker.

Sola kommune sender stafettpinnen videre til Tønsberg og Nøtterøy kommune.