Sør-Varanger kommune er inne i en prosess med nye tanker rundt støttekontakttjenesten og grønn omsorg. Kommunen har et samarbeid med syv gårder, som kan tilby varierte tilbud. Hest og ridning er hovedtyngden, men vi har gårder som driver drift av gartneri, vedproduksjon, hundekjøring og generell gårdsdrift.

Karina Nærum og Siri Wiik forteller at de er i startfasen av at spennende prosjekt innen grønn omsorg, hvor ikke alle planer er satt ut i livet ennå.
- De fleste støttekontaktoppdrag vi har ute på gårder er for barn og ungdom. Tilbud for eldre vil vi fra høsten av kunne tilby på en gård som tilrettelegger spesielt for eldre og demente. Vi har også en gård som vil gi et tilbud i gartneri. Her ser vi for oss å kunne gi et tilbud for alle som ikke kan være på gård med dyr bla pga allergi. Vi ser at spekteret på tilbud et bredt. Gårdene har ulikt innhold, men også har gårdeierne variert bakgrunn. Det er både lærere, hjelpepleiere og mennesker med annen relevant erfaring som er tilbydere, forteller Nærum

Erfaringene våre fram til nå er positive. Det viser seg at barn på gård i samhandling med dyr gir mestring, trivsel og vekst hos de som benytter tilbudet. Dette gir positive ringvirkninger tilbake til familie, skole og fritid, forteller de to engasjerte saksbehandlerene i Sør-Varanger kommune.

Stafettpinnen går nå videre og Wiik og Nærum utfordrer med dette Alta kommmune til å presentere noe fra sin praksishverdag. Blankt kvadrat 5 ganger 5 pixler