Gode erfaringer med  aktivitetsgrupper

På Askøy har de som organiserer støttekontakttjenesten etablert et godt samarbeid med senteret som har dagtilbud for utviklingshemmede - Askøy trenings- og aktivitetssenter (ATAS). De har kjempefine lokaler som har stått tomme på ettermiddagene. For nesten 2 år siden startet de den første aktivitetsgruppen med fast møtested på senteret.
- De som fikk tilbudet var ungdommer som hadde søkt om støttekontakt, og som hadde inaktive vedtak. Gruppens alder og sammensetning var også viktig i planleggingen. Fellesnevneren for gruppemedlemmene var at de falt mellom to stoler; de fant seg ikke til rette i ordinære fritidsaktiviteter eller i aktiviteter for utviklingshemmede. Samtlige var mye alene på fritiden og hadde behov for sosialt nettverk og gruppetilhørighet forteller Kristine Ellingsen.

Ellingsen erfarer at et tilbud i grupper i mange tilfeller kan være bedre enn en individuell støttekontakt. I den første gruppen som ble etablert har gruppelederne blitt skiftet ut, men stedet og gruppemedlemmene sikrer stabilitet.
- Å føle tilhørighet med jevnaldrende blir på en annen måte enn å få tillit til en støttekontakt som kan si opp når som helst. Når gruppemedlemmene sender sms og etterlyser den som ikke har kommet, har vi oppnådd mye. Noen av gruppemedlemmene har aldri tidligere blitt etterlyst hvis de ikke har dukket opp forteller Ellingsen engasjert.

Organiseringen av gruppelederne har en sikret på den måten at minst en av gruppelederne også jobber på ATAS. Den dagen de skal ha gruppen har de forskjøvet vakt. Så supplerer de med gruppestøttekontakter etter behov og etter gruppens størrelse. På denne måten har en til enhver tid noen som er kjent på huset og ansvarlig for dette.

Våren 2010 startet to nye grupper på ATAS. En for gutter i alderen 10 - 14, og en for multifunksjonshemmede barn og ungdom. Sistnevnte gruppe er kombinert fritids- og avlastningstilbud. Gruppemedlemmene kommer direkte fra barnehage eller skole, så får de middag på senteret før aktivitetene begynner.

Askøy kommune ønsker å videreutvikle støttekontakttjenesten videre i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. De gode erfaringene med å gi et tilbud i aktivitetsgrupper gjør at en planlegger oppstart av flere grupper, men alle grupper trenger ikke et samlingssted slik som her.

Askøy kommune utfordrer med dette Trondheim kommuneBlankt kvadrat 5 ganger 5 pixler