Monica Flåseth har ansvar for å rekruttere støttekontakter i Kongsvinger kommune. Hun opplever som mange andre at det kan være krevende å finne riktig person til alle som har fått innvilget et slikt tilbud.

- I Kongsvinger kommune er vi så heldige å ha en Politihøgskole. Hver høst kommer det nye elever ved skolen, og vi tenkte dette ville være en bra arena å rekruttere støttekontakter. Det er ofte et problem å skaffe mannlige støttekontakter, og ved politihøgskolen er det mange menn som kan være aktuelle som støttekontakter tenkte vi forteller Monica Flåseth.

På ferdigtrykte søknadsskjemaer som de hadde med seg på skolen, rettet de behovet inn til at det er en del ungdommer i Kongsvinger som trenger litt bistand på fritiden. På dette tidspunktet var det flest gutter i alderen 11-16 år som venter på å få støttekontakt. Det ble lagt vekt på å få frem at det for politistudentene kunne være en god erfaring å være støttekontakt for ungdommer med ulike vansker.

Flåseth la fram en powerpoint som fortalte litt om støttekontakttjenesten, og la igjen ferdige søknadsskjemaer som de kunne bruke. Resultatet ble 8 nye støttekontakter i kommunen. De ble engasjert i å være støttekontakter/ledere for små grupper, der vi har 3 brukere i hver gruppe som er sammen på en aktivitet i uken.

Kongsvinger sender stafettpinnen videre til Eidsvoll kommune.