Bilder av personer under vannI august 2017 kom en barnegruppe fra Hamar på opphold ved Beitostølen helsesportsenter. Barn og foreldre ønsket å fortsette den intensive svømmetreningen etter endt opphold. Ønsket ble videreformidlet til «Tilrettelagt fritid» i Hamar kommune, som i samarbeid med svømmeklubben i Hamar IL raskt startet opp et tilrettelagt svømmekurs. Kurset hadde en varighet på 10 uker og barna fikk god oppfølging av svømmeklubben.

Beitostølen helsesportsenter arbeider etter «Lokalmiljømodellen» hvor intensjonen er å bidra til slike gode habiliteringstilbud overfor barn, ungdom og unge voksne.

Av Anders Midtsundstad