De ansatte i prosjektet har bakgrunn som sosionom og fysioterapeut. Sosionomen Randi Høghaug er prosjektleder. Hun forteller at ideen til prosjektet ble til gjennom samarbeidet med kommuner i de fylkesvise faglige nettverkene som Helsedirektoratet etablerte som et ledd i satsningen for å styrke fagfeltet støttekontakt.

Høghaug forteller at Flyt er et individuelt tilbud til ungdom opp til 25 år som er bosatt i Asker kommune.

- Tilbudet skal være et forebyggende tiltak, men vi gir også et tilbud til ungdom som allerede har et rusproblem. Målsetningen er at deltageren skal bli inkludert i en meningsfull fritidsaktivitet, og gjennom aktiviteten knytte nye nettverk og oppleve mestring.

Flyt hjelper ungdommene til å komme i gang med en fritidsaktivitet som de velger ut fra sine interesser, drømmer, behov og forutsetninger. Prosjektet arbeider med utgangspunkt i metoden Fritid med bistand som du kan lese mer om her.

Samarbeidsinstanser i  Asker kommune:

I oppstarten var det behov for å spre kunnskap om prosjektet. ansatte i prosjektet startet med å legge ut informasjon om prosjektet på Asker kommunes nettsider.

- Vi startet med å legge ut informasjon om prosjektet på kommunens hjemmeside. Etter dette ble det laget en egen brosjyre og powerpoint-presentasjon som vi brukte når vi informerte de ulike samarbeidsinstansene om prosjektet. Fritid for alle ved Anders Midtsundstad arrangerte oppstartsseminar for prosjektdeltagerne som hadde fått midler for å utvikle metoden Fritid med bistand i sine respektive kommuner. I tillegg har prosjektkommunene dannet nettverk. Medlemmene i nettverkene møtes to ganger i året for å utveksle erfaringer. Du kan lese mer om dette samarbeidsprosjektet her.

De ulike instansene vi informerte i kommunen var følgende:

 • Saksbehandlere støttekontakttjenesten Aktiv fritid
 • Vedtakskontoret
 • Ungdomskolene
 • Videregående skoler
 • BUP
 • PUT
 • Oppfølgingstjenesten
 • Seksjon rustiltak
 • Askerbasen/Askteamet (lavterskel-tilbud for ungdom).
 • Utekontakten
 • Psykososialt team
 • Barneverntjenesten
 • Barne og familieetaten
 • Utredningsseksjon for Ungdom. Blakstad sykehus.
 • Hvalstadåsen (spesialpost for unge med psykoser).
 • NAV
 • Helsestasjon for ungdom
 • Ungdomsklubbene

Gjennom fagfolk ved de ulike instansene har vi fått møte aktuelle deltagere til Flyt-prosjektet, og er nå i gang med 16 deltagere.

Deltagerne har valgt følgende aktiviteter:

 • Karate
 • Taekwon-do
 • Kickboksing
 • Innebandy
 • Treningssenter
 • Speider
 • Kor
 • Klatring
 • Tennis
 • Yoga

Samarbeid med de ulike organisasjonene:

Erfaringene fra prosjektmedarbeiderne har så langt vært udelt positive.

- Deltagerne får god mottagelse i organisasjonene, og opplever å "bli sett" i aktiviteten. Kontaktpersonene (tilretteleggerne) i organisasjonene har vært meget positive til samarbeidet, og vil gjerne ta imot flere deltagere. De stiller seg også villig til å tilrettelegge ekstra ved utfordringer. Tilretteleggerne vil gjerne holde kontakten og svarer mer enn gjerne når vi ringer for å høre hvordan det går forteller prosjektlederen.

Samarbeid med deltagerne:

De fleste deltagerne har kommet sammen med en fagperson til det første møte med prosjektet forteller Høghaug.

- Dersom deltageren vil delta i prosjektet, så lager vi en kartlegging av nettverk, fysiske og psykiske begrensninger og interesser i forhold til aktivitet. Når aktivitet er valgt, så vil vi gjerne samarbeide med ungdommen for å finne ut hvor vi finner aktivitetstilbudet. De fleste organisasjoner har fine og informative hjemmesider på nettet, og den informasjonen blir derfor flittig brukt.

- Vedtakskontoret i kommunen arbeider raskt i forhold til våre saker, og vi som saksbehandlere bestreber oss på at deltagerne skal komme raskt i gang med aktivitet når de er motivert. Ved spesielle behov har vi også mulighet til å bruke støttekontakt (aktivitetskontakt) en periode. Denne kan bli med deltaker inn i aktiviteten, og vil trekke seg ut når deltageren er integrert i aktiviteten. Så langt i prosjektet ser det ut som om deltagerne møter opp på og trives med aktivitetene de har valgt. Vi har tre deltagere som er medlemmer på treningssenter, og vi opplever nå at de må følges opp ekstra en periode. Dette vil si at en aktivitetskontakt følger opp og blir med på noen treninger. Vi ringer alle deltagerne i prosjektet med jevne mellomrom for å høre hvordan det går.

Utfordringer å jobbe med fremover:

 • Vi opplever at vi stadig må minne de ulike faginstansene på at prosjektet finnes. Siden vi har et utstrakt samarbeid med fagfolk, og rekrutteringen til prosjektet skjer gjennom disse så ønsker vi at viktigheten av meningsfylt fritid blir satt på agendaen.
 • Enkelte deltagere i prosjektet har hatt vanskeligheter med å holde avtaler. Vi har også "mistet" noen deltagere p.g.a. at de har økt rusbruken og har derfor ikke vært i stand til å delta på aktivitet.
 • Utlånt utstyr/klippekort som har blitt "borte".

Ønsker du mer informasjon om dette prosjektet kan du kontakte Randi Høghaug på mobil 47451007 eller e-post randi.hoghaug@asker.kommune.no.

Asker kommune sender stafettpinnen videre til Sola kommune.Blankt kvadrat 5 ganger 5 pixler