Anette Jamvold og Sissel Høgberg Holvik så som studenter på videreutdanningen at det var det mye som kunne bedres innenfor støttekontaktjenesten i deres kommuner.

- Vi fikk gjennom studiet mange flotte innspill på diverse kreative tiltak. En av våres arbeidsoppgaver gikk ut på å utforme en prosjektsøknad, og det var en god mal for en reell søknad i etterkant. Etter endt studiet fortsatte vi vårt arbeid innenfor boveiledertjenesten/ habiliteringstjenesten i hver vår kommune med å utbedre tilbudet for våre brukere som hadde et vedtak på støttekontakt forteller de to kollegaene.

De ønsket noe mer enn å tilby individuell støttekontakt og noe tilbud i aktivitetsgrupper som var etablert som et tilbud i Birkenes. For å få til bedre tilbudet for grupper for barn og unge erfarte de at samarbeid over kommunegrensene ble viktig for at brukerne skulle få et bredere tilbud og mulighet for å danne et større nettverk. Det ble derfor naturlig å ta med Lillesand, som en nærliggende kommune med i prosjektet. Lillesand har også lang erfaring med å bruke metoden Fritid med Bistand overfor målgruppen.

Birkenes kommune sendte for de tre kommunene inn en søknad om tilskuddsmidler til Helsedirektoratet for å følge opp handlingsplanen for habilitering for barn og unge, og fikk tildelt ressursene de søkte om. Prosjektet har sikret seg oppfølgning og veiledning fra Aktiv Ung - Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

- Filosofien vi hadde som grunnlag for prosjektet baserte seg på metoden Fritid med Bistand og den tredelte løsningen innenfor støttekontakttjenesten som vektlegges i den nye Helse- og omsorgstjenesteloven forteller Jamvold og Høgberg Holvik.

Målsetningen for prosjektet er å bedre fritidstilbudet til brukere med en funksjonsnedsettelse på tvers av de tre kommunegrensene. Målsetningen med prosjektet er å gi et bedre fritidstilbud til brukere som har vedtak på støttekontakt på tvers av kommunegrenser.

Stafettpinnen sendes videre til Hol kommune.Blankt kvadrat 5 ganger 5 pixler