Kristine S. Olsen er barnevernspedagogen som har fått stillingen som prosjektleder. Hun forteller at de har brukt den første tiden til å samle tråder og finne ut hvordan støttekontaktordningen fungerer i kommunen.

MAKS fritid har blitt tatt godt imot hos de forskjellige enhetene i kommunen som har barn og unge som kan være aktuelle brukere i prosjektet.

- Vi ønsker å implementere bruk av metoden Fritid med  Bistand i vårt folkehelsearbeid gjennom å videreutvikle den eksisterende støttekontakttjenesten overfor barn og unge i tråd med målsetningene i den nasjonale habiliteringsplanen for barn og unge. I denne sammenheng ønsker vi et tett samarbeid med de frivillige organisasjonene i vårt nærmiljø forteller Olsen.

Prosjektet er et pilotprosjekt som gjennomføres i samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, Fylkesmann i Nordland, Vefsn kommune og Fauske kommune. 

Målet er å spre erfaringene fra pilotprosjektet til de øvrige kommunene i Nordland fylke.

Fauske kommune sender stafettpinnen videre til Bydel Gamle Oslo.