Bilde av rutinebeskrivelse fra Kongsberg kommuneI Kongsberg kommune defineres det som en gruppe når to eller flere brukere deltar i en aktivitet sammen med to fritidskontakter som vanligvis lønnes gjennom støttekontaktordningen. Den ene får rollen som gruppeleder og er hovedkontakten inn mot de ansatte som organiserer støttekontakttjenesten i kultursektoren.

Rutinebeskrivelsen som gjelder oppstart og oppfølgning av grupper for unge i alderen 0 – 18 år kan du laste ned her:
Rutinebeskrivelse - Oppstart og oppfølging av grupper under 0-18 år

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte fritidsleder May-Wenche Grønboengen på telefon 48 16 60 23 eller e-post may.wenche.gronboengen@kongsberg.kommune.no