I behandlingen av pasientene legger de ansatte på sykehuset på Kongsgård vekt på å bruke naturen. Området bak sykehuset var tidligere lite tilrettelagt og bestod i stor grad av en skog som få kunne benytte seg av. Når direktøren kom med ideen om å tilrettelegge området for pasienter og naboer fikk han støtte blant de ansatte.

Bilder fra Hundremeterskogen i Kristiansand

Skogen har nå blitt omgjort til et friluftsområde som kan benyttes av alle. Det har blitt realisert gjennom et spleiselag mellom stat og kommune.

Samarbeidsprosjektet er et godt eksempel på hvordan en kan tilrettelegge for økt aktivitet og deltakelse for alle med gode stier. Flere gapahuker, bålplasser og sitteplasser har det også blitt plass til når en tenker kreativt med 100 meter skog tilgjengelig.

En nærmere presentasjon av 100-meterskagen på Kongsgård finner du her.

Bilder fra Hundremeterskogen i KristiansandBlankt kvadrat 5 ganger 5 pixler

Foto: Anders Midtsundstad