Bydel Gamle Oslo er en sammensatt og spennende bydel å jobbe med tilrettelagt fritid. Det er en bydel i rask endring med mye boligutbygging og høy tilflytning og fraflytningsaktivitet. Det er en sammensatt bydel og det er en berikelse av mangfold vi møter i jobben vår forteller Marte Elice Kjølstad.

- Spesielle utfordringer vi møter i arbeidet er ulike forståelser for hva fritid er, mye fattigdom og vanskeligheter for å kunne finansiere fritid. Andre utfordringer er allerede etablerte forventninger og forståelser av hva en støttekontakttjeneste er og tidsressurser til å kunne skape tillit til tjenester som Fagsenteret som organiserer tjenestetilbudet overfor barn og unge og hva frivillig sektor står for forteller Kjølstad.

Fagsenteret i Bydel Gamle Oslo startet opp et prosjekt i august 2012 for å implementere metoden Fritid med Bistand i tjenesten til alle barn og unge med nedsatt funksjonsevne og som ønsker et slikt tilbud. I forbindelse med prosjektet "Aktive muligheter" har Bydel Gamle Oslo også blitt utfordret til å prøve ut metoden overfor barn, ungdom og voksne med utviklingshemning. Dette er et prosjekt som skal gå over en tre års periode og som vil bli fulgt opp av Aktiv Ung - Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser som har det nasjonale knutepunktansvaret for feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Kompetansetjenesten har også et ansvar for en følgeforskning av prosjektet.

Første kandidat ute i dette prosjektet er en 9 år gammel jente med en lettere form for utviklingshemning. Jenta hadde prøvd gruppetiltak tidligere, men fikk ikke så mye ut av tilbudet.

- I det første møtet var hun veldig klar på hva hun likte å gjøre og hva hun ville prøve ut. Det stod mellom ski og svømming. Da det var vanskelig å bestemme seg ble vi enige om at hun kunne prøve seg i begge klubbene. Derfor kontaktet jeg både en dyktig svømmeklubb og skiforeningen for å høre om mulighetene for et samarbeid med disse. Begge klubbene var umiddelbart veldig positive til å få til et samarbeid med Fagsenteret. Jenta fikk plass på et svømmekurs, og sammen med henne reiste jeg opp for å snakke med en som evt. kunne bli tilretteleggeren hennes og brobygger inn til klubben. Da situasjonen rundt jenta er noe kompleks ble det også engasjert en aktivitetskontakt som kunne følge henne til og fra svømmekurset, og som kan fungere som et ledd mellom klubben og hjemmet forteller Kjølstad entusiastisk.

Etter noen uker på svømmekurset begynte et skikurs i regi av skiforeningen som jenta også startet opp i. Da kursene nærmet seg slutten evaluerte foreldre og jenta de ulike tilbudene og bestemte seg for å fortsette i svømmeklubben. Da finansiering av et slikt svømmekurs også var vanskelig, bestemte svømmeklubben seg for å dekke deler av kursutgiftene til jenta gjennom prosjektmidler de hadde. Jenta er i dag storfornøyd og trives godt i den svømmeklubben hun er i, så nå gjenstår det på sikt å se om dette er noe hun ønsker å fortsette med i fremtiden. Om ikke har hun antakelig fått en ferdighet til: Nemlig å kunne svømme!

Bydel Gamle Oslo sender stafettpinnen videre til Gjøvik kommune.