Jeg ble kjent med "Tore" for noen år tilbake. Jeg var da på et hjemmebesøk for å forsøke å få i gang oppstart med den nye støttekontakten. "Tore" var da en gutt i 10 års alderen med en umoden sosial kontaktevne og fungering. Ettersom "Tore" var veldig glad i dyr hadde jeg avtalt med støttekontakten at han måtte ha hunden sin med. Deres felles interesse for hund førte til en god start på støttekontaktoppdraget.

Jeg har også koordinatorfunksjon for avlastning i private hjem, og når jeg fikk bestilling på avlastning for "Tore" var jeg jo allerede kjent med hans problematikk, og hans kjærlighet til dyr. Jeg var allerede i dialog med en familie som kunne tenke seg å starte opp med en aktivitetbasert avlastning hvor de trakk inn aktiviteter knyttet til sine hester. Vi gjorde en avtale om at "Tore" skulle ha avlastning der sammen med noen andre jevnaldrende.

Fra å være en ensom gutt uten venner som hadde angst for å gå ut, og som helst ville være på gutterommet har "Tore" i dag en annen tilværelse. Han tar buss til og fra avlastningshjemmet et annet sted utenfor kommunen sammen med et par andre ungdom som også er på avlastning der. Den helga passer og steller de hestene i fellesskap, og ikke minst får de ri og gjøre mye annet gøy.

Hjemme når "Tore" ikke er med støttekontakten eller på avlastning sykler han selv på treningen eller går i byen med de nye vennene avslutter Steinar Andersen.

Steinar Andersen fra Bodø kommune utfordrer med dette Nordreisa kommune.Blankt kvadrat 5 ganger 5 pixler