Milla er en eldre dame på 77 år som ble enke høsten 2009. Hun er økende synshemmet og svimmel. Etter at mannen døde har hun vært i sorg. Hun ikke har barn i nærområdet, lite nettverk og ble sittende hjemme og "dyrke" sorgen. Hun fikk dagopphold på det lokale sykehjemmet tre ganger i uken, men gav uttrykk for at hun ikke trivdes der. "Jeg er for frisk til å være her" sa hun. Hun fikk hjelp til å søke støttekontakt gjennom sykehjemmet og fikk et vedtak på dette 4 timer i uka.

Støttekontakten som hun ble tildelt ble en kvinne på 69 år. Støttekontakten er også enke og hun ble støttekontakt blant annet for å ha noe meningsfylt å gjøre etter hun ble pensjonist og for å "komme seg videre" etter mannens død. Hun har brukt mye tid til samtale med Milla i forhold til sorgbearbeiding og sammen har de etter hvert funnet mål og mening.  Sammen drar de til kjøpesenteret og handler, de er på kafé, går på teater og så videre. Støttekontakten hjelper henne også med det meste av dagliglivets sysler som ledsager til legebesøk og turer til frisøren. Milla sier: "støttekontakten e øyan mine", og videre: "uten støttekontakten vet jeg ikke hva jeg skulle gjort, hun har gitt meg gnisten tilbake og revitalisert hverdagen min"Blankt kvadrat 5 ganger 5 pixler

Milla har nå sagt fra seg korttidsplassen på sykehjemmet.

Svein Georg Vaagland sender med dette stafettpinnen videre til Tromsø kommune.