Nordreisa kommune er en av kommunene som deltar i et av de fylkesvise faglige nettverkene som Helsedirektoratet etablerte i som et ledd i satsningen for å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten. I denne stafettpinnen deler Lisbeth Berg deres erfaringer med bruk av aktivitetsgrupper og det å ansette støttekontakter i faste stillinger.

- Barn og unge med funksjonshemminger har mange ganger problemer med å finne og delta i ordinære tilbud for barn og unge i kommunene. Vi dannet derfor en gruppe høsten 2006 for barn og unge med særlige behov og som var innvilget støttekontakt. I dag har vi to grupper som har samvær mandag og tirsdag. Støttekontaktene lager plan for aktiviteter for en måned i slengen. Disse sendes ut til foresatte slik at de har en oversikt over hva gruppen skal gjøre. I planen skriver jeg også beskjeder eller annet som trengs å kommuniseres ut til foresatte. Tilbakemeldingen fra foreldre er at de synes gruppen er et godt tilbud. Gruppene har mange forskjellige aktiviteter som gårdsbesøk, grillturer, måneskinnsturer med lykter, hobbyaktiviteter, aktiviteter i gymsal fast en gang i måneden, spille spill, musikk og ikke minst ha det moro sammen. Hver jul lager de innbydelse som de gir til eldre som bor like ved. Da kommer eldre på julegrøt og det blir sunget julesanger. Både barna og de eldre setter pris på dette forteller Berg.

I Nordreisa legger en vekt på å sikre støttekontaktene gode arbeidsvilkår for å kvalitetssikre tjenestetilbudet og for å beholde dem over tid.

- En god ide jeg vil dele er erfaringen med å fast ansatte støttekontakter. De starter med en fast oppsatt ukeplan for samvær med bruker, men står fritt til å bytte dag og tidspunkt i dialog med brukeren. Etter flere år som fast ansatt støttekontakt opparbeider de seg en enorm kompetanse på mennesker med særlige behov. Brukeren innenfor støttekontakttjenesten i vår kommune er fra 7 år til 96 år. Mange av våre støttekontakter opparbeider seg en kompetanse slik at de kan møte både barn, ungdom og voksne med ulike interesser, forutsetninger og behov. Denne kompetansen og arbeidsforholdene til støttekontaktene gjør at jeg som leder har svært lite behov for å ta inn vikarer ved sykdom. Dette fordi de som er fast ansatt som regel tar ekstra brukere om det skulle være behov for dette. Da slipper jeg mye arbeid med å finne vikarer, opplæring, papirarbeid osv. Å ha ansatte med slik kompetanse er for meg som leder veldig betryggende for de evner å takle de mange utfordringer og uforutsette hendelser som gjerne oppstår i slikt type arbeid avslutter Lisbeth Berg.

Lisbeth Berg fra Nordreisa kommune utfordrer med dette Ålesund kommune