I Tromsø gjør kommunen nå avtale med "Bravo Håndballklubb", som fra høsten skal styrke sin voksenstab for å kunne gi et tilbud til en gutt på 7 år. Guttens høyeste ønske er å kunne få delta på tilbudet "Allidrett" som klubben arrangerer en dag i uken (1 time).

Klubben har ressurspersoner som kjenner denne gutten godt fra før, og vet som hva som kreves for at dette tilbudet skal bli vellykket.

I påvente av at dette tilbud skal bli mulig å få til har gutten hatt et midlertidig tilbud ved "Idrett for alle". Tilbudet er et variert hall og bassengtilbud for funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede barn i alderen 3 til 16 år i Tromsø.

Gutten og foreldrene var så godt fornøyd med tilbudet "Idrett for alle" at de gjerne også vil fortsette med dette, noe som blir mulig når vi klarer å styrke laget med en støttekontakt/i drettskontakt. Gutten får på denne måten mulighet til å delta på de organiserte aktivitetene han ønskeri på fritiden sin.

Stig R. Isaksen i Tromsø utfordrer med dette Storfjord kommune.

Stafettpinnen skal vise et godt eksempel eller en god ide fra kommunenes praksishverdag.