Caféprat er et alternativ til ordinær veiledning og oppfølgning av oppdragstakerne i støttekontakttjenesten i Eidsvoll kommune.

- Caféprat tilbyr jeg en ettermiddag i måneden mellom kl 1700 - 1900. Det er hyggelig og uformelt og her kan støttekontakten komme innom i løpet av den tiden som er satt opp. Dette er støttekontaktenes møteplass. De kan velge om de blir i to timer, eller om de er innom i 20 minutter. Fordi dette er utenom planlagt veiledning og oppfølging, og fordi det er frivillig å komme dit så får ikke støttekontaktene betalt for oppmøte. Jeg tilrettelegger ved å stille et hyggelig lokale til disposisjon og sørger for kaffe, te og noe å bite i. Lokalet vi benytter er vårt brukerstyrte dagsenter, Solsiden, i avdeling for rus- og psykisk helsearbeid. Lokalet er ikke tilfeldig valgt. Jeg ønsker å reklamere for det flotte tilbudet som er her. Det er åpent på dagtid i ukedagene, og er et sted som støttekontaktene kan ta med aktuelle brukere for en kopp kaffe og noe godt å spise. Vi håper at flere av støttekontakttjenestens brukere kan ønske å være her mer og delta på aktivitetene som foregår her på dagtid. Solsiden er åpen for alle kommunens innbyggere som har egne utfordringer i forhold til rus eller psykiatri forteller rådgiver Wenche Bønaa som er støttekontaktansvarlig i Eidsvoll.

Caféprat ble til med tanke på at støttekontakter stort sett jobber i 1-1-relasjoner. De ønsket med dette tilbudet å imøtekomme behov for kollegaer som en kan snakke med angående jobben de gjør.

- Alle våre støttekontakter har fått tildelt en kontaktperson/veileder, som er en kommunalt ansatt person, som de kan snakke med ved behov. Dette er likevel ikke det samme som å kunne prate med en annen støttekontakt. På Caféprat kan støttekontaktene møtes og utveksle erfaringer, bli kjent med andre støttekontakter, stille spørsmål, grunne og kanskje få noen svar, tips og gode råd. Flere støttekontakter er innflyttere til bygda og er ikke kjent i hver krik og krok. Jeg opplever at dette også blir en møteplass hvor det utveksles kunnskap om hvor det er gode skogsstier, badeplasser m.m.  På denne måten treffer de også mennesker som er kjent rundt i bygda. Flere støttekontakter bruker også dette som en arena for å gjøre avtaler for å kunne møtes sammen med hverandres brukere. Mange brukere er ensomme og hvis vi på denne måten kan klare å utvide nettverket til noen få så er det flott forteller Bønaa.

Bønaa opplever ikke at taushetsplikten er et hinder for at støttekontaktene kan få prate om det de har på hjertet. Selv opplever hun også at dette er en viktig møteplass for å kunne opprettholde kontakten med mange støttekontakter som hun trolig ellers ikke ville møte så ofte. Hvis det dukker opp saker på Caféprat som viser seg å være for kompliserte eller omfattende til at det bør snakkes om der avtaler hun tid for veiledning på kontoret.

De som har vært innom Caféprat har gitt gode tilbakemeldinger og flere har vært der mer enn èn gang. Dette viser at det har potensiale og derfor velger Bønaa å fortsette med tilbudet. Pr. i dag er det rundt 70 aktive støttekontaktvedtak og 60 aktive støttekontakter i Eidsvoll kommune. Nå håper de flere av støttekontaktene vil finne veien innom Caféprat i månedene som kommer, og en har allerede begynt å tenke på mulighet for å gjøre dette til en møteplass også for oppdragstakere knyttet til avlastning og besøkshjem.

Eidsvoll kommune sender stafettpinnen videre til Asker kommune.Blankt kvadrat 5 ganger 5 pixler