"Trond" og "Per" er to gutter som er 17 år. Begge har vansker med sosial kontakt med andre jevnaldrende. De hadde i 3 år gått på samme ungdomskole. De opplevde tida på ungdomsskolen som vanskelig og de var ensomme. Ingen av guttene deltok deltok i sosiale sammenhenger med andre ungdommer på fritida, og ingen av dem hadde venner. Guttene skulle begynne i samme gruppe på videregående skole.

Sommeren før de skulle begynne på videregående fikk de begge plass på samme aktivitetsgruppe. Sammen med 4 andre gutter og 2 voksne fikk de være med på ulike aktiviteter. Gruppen jobbet aktivt med å skape trygghet og aksept for at alle er forskjellig.

Gjennom deltakelsen i gruppeaktiviteten utviklet "Trond" og "Per" et vennskap. For første gang hadde de begge to fått en god kompis.
I dag besøker hverandre ofte, de går på trening sammen og har hverandre i skoletida. Skolen forteller om to gutter som er blitt mye tryggere og gladere. Foreldrene forteller at guttene har fått et annet liv. De tør nå å gjøre aktiviteter som andre unge gjør, uten at mor eller far er med.

Dette viser at et gruppetilbud som dette kan være med å skape et nettverk, trygge rammer, og aksept for hverandres annerledeshet.

Kristin Waagebø fra Kristiansund kommune utfordrer med dette Lindås kommune.