Marte Wærstad Tandberg er prosjektleder og hun kan forteller at de så langt har gode resultater fra dette treårige prosjektet hvor deltakerne må være rusfrie.

-Deltakerne går inn i etablerte grupper tilknyttet Sidebygningen i første fase av deltakelse i MOVE. De kan da starte opp i aktiviteter hvor vi har ansatte som kan følge de tett opp i den første ofte sårbare fasen. Vi tilbyr deltakerne følgende aktiviteter: kunst/kreativitetskurs på Sidebygningen, Aktiv på dagtid med et bredt spekter av treningstilbud, Golf Grønn Glede, friluftsgruppe, ridning, jentegruppe, fiskegruppe, kafe Sidebygningen m.m.

I fase to får deltakerne tilbud om å delta på en aktivitet utenfor Sidebygningen. Denne aktiviteten tar utgangspunkt i den enkeltes ønsker, behov og forutsetninger hvor en arbeider etter metoden Fritid med Bistand. Om en deltaker ønsker å opprettholde aktivitetstilbudet på Sidebygningen gis det anledning til dette.

Prosjektet har mange suksessfortellinger. Historien til Anders er derfor en av mange suksesshistorier fra "MOVE".

-Anders er ca 30 år og kom til oss på Sidebygningen med en fortid med mye partydop og et par tilfeller av kriminell atferd som hadde resultert i et par mindre fengselsstraffer. Anders hadde drevet litt med idrett, men slet med leddgikt og var ikke spesielt glad i å bli veldig sliten. Han syntes golf hørtes spennende ut og startet opp på tilbudet "Golf Grønn Glede". Tilbudet er en del av et landsomfattende lavterskeltiltak som retter seg mot ulike målgrupper som trenger en ekstra oppfølgning for å kunne utøve idrett. Sidebygningen samarbeider med Nøtterøy Golfklubb om et tilbud der vi tilbyr golf til mennesker med rusrelaterte og/eller psykiske helseutfordringer. Golfklubben stiller med fasiliteter til disposisjon, tilskuddet fra Norges Golf forbund dekker innleid instruktør og medlemmer gir bort brukt utstyr til "Golf Grønn Glede" komiteen som deles ut til deltakerne. Tilbudet består av ukentlige treninger og deltakelse på tilrettelagte golfturneringer i andre Golf Grønn Glede klubber. Anders har deltatt i dette opplegg i ca tre år før han nå har tatt steget over til en tilværelse som ordinært medlem av Nøtterøy Golfklubb. Han spiller nå golf sammen som ordinært medlem i klubben som ikke aner noe om hans fortid. Han har derimot etter eget ønske valgt å beholde kontakten med "Golf Grønn Glede" gjengen da han ser at han har behov for oppfølgning i perioder og han har fått en fadderrolle for nye deltakere. Anders har nå 100 % jobb innen salg, har tatt trener 1 kurs i golf og er hjelpelærer på nybegynnerkurs i golfklubben, har kjøpt seg leilighet og bil.

"MOVE" har blitt et populært tilbud med konkrete og målbare resultater som har endret og beriket hverdagen til mange flotte mennesker. Vi ser etter folks ressurser og gir de en ny sjanse i livet. Denne sjansen tar folk vare på og får en ny meningsfull tilværelse med nye nettverk!

Sidebygningen i Tønsberg og Nøtterøy kommune sender stafettpinnen videre til Bydel Gamle Oslo.