På den siste nettverksamlingen for ansatte som tilrettelegger tjenester innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidstjenester i kommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark ble det delt tips og ideer over kommunegrensene. I mange kommuner er det en utfordring å rekruttere støttekontakter til voksne og eldre. Fagleder Stine Brastad Blekkan i Tilrettelagt fritid i Drammen kommune har funnet et godt verktøy.

– Vi trenger flere støttekontakter til voksne og eldre brukere. For 14 dager siden la vi ut en annonse på Facebooksiden vår om dette, og betalte kr 500.- for å spre teksten til voksne over 35 år som bor i Drammen kommune.

Skjermdump av en ung gutt med Downs og en eldre mann som smiler bredt til hverandreDet har gitt resultater. Vi har på det meste fått 5 ganger så mange søkere på en uke enn tidligere.

Vi hadde en kort og presis tekst, med en link til søknadskjema på Drammen kommune sine nettsider. Her er teksten som ga resultater for tilrettelagt fritid:

«Tilrettelagt Fritid søker godt voksne støttekontakter! Har du tid til overs og ønsker å gjøre noe meningsfullt med tiden din?
Søk om å bli støttekontakt i Drammen kommune!»

På kommunenes nettside står mer informasjon om stillingen. Det var et bevisst valg å ikke skrive så mye i annonsen, da vi ikke ville folk bare skulle scrolle forbi oss. Erfaringsmessig vet man jo at annonser på Facebook vanligvis bare blir scrollet forbi, så det var også viktig for oss å ha et bilde som kunne pirre nysgjerrigheten og få de til å stoppe opp ved annonsen.

Tilrettelagt Fritid i Drammen har hatt Facebookside i mange år, men hatt problemer med å finne ut av hva slags side det skal være. Så for et år siden stilte vi oss selv et spørsmål: Hva vil vi egentlig med siden vår? Hva ønsker vi å oppnå? 

– Vi ble enige om at vi ønsket å tipse om aktiviteter og arrangementer i Drammen og nærområdet, i tillegg til å reklamere for våre egne arrangementer som Bruløpet og gruppen for slagrammede. Vi håpet at våre støttekontakter og brukere kunne få tips til hva de kunne gjøre sammen!

Vi fant fort ut av hvis vi skal ha en Facebookside, må vi holde den levende, og en kollega i Tilrettelagt Fritid fikk ansvaret. Hun publiserer innlegg daglig, og ofte er det arrangementer og aktiviteter våre kollegaer i Virksomhet Kultur, står for. Vi er organisert under Virksomhet Kultur, og nyter godt av deres kunnskap og får med oss mye av hva som skjer i byen i lunsjpausen. Vi følger med på administratorsiden og hvilke dager og klokkeslett som gir best resultater, og forhåndspubliserer slik at vi også har innlegg på kveldene og i helgene forteller Stine Brastad Blekkan.

Ved å være redaktør eller administrator for en side kan man lage annonser på Facebook. Her kan man velge publikumet sitt helt spesifikt, og vi valgte å nå alle kvinner og menn over 35 som bor i Drammen. Man kan også spesifisere ytterligere og for eksempel velge personer som har spesielle interesserer eller medlem av bestemte grupper. Man bestemmer også selv hvor mye penger man ønsker å bruke, og legger inn en maks sum, samt hvilke periode man ønsker annonsen skal vise. Underveis kan man følge med på hva slags resultater annonsen oppnår. Det er alltid nyttig å evaluerer underveis, og eventuelt gjøre forandringer hvis man ser man ikke får de resultatene man ønsker.

Vi kommer helt klart til å fortsette å bruke Facebook aktivt i vårt arbeid. Vi fikk gode resultater på annonsen, og fikk også mange flere følgere som en følge av dette. Innleggene vi deler får flere likes og vi har en mer levende Facebookside som vi ser folk bruker!

Her kan du lese andre stafettpinner.Blankt kvadrat 5 ganger 5 pixler