Prosjektet «Flyktningvenn» organiseres av kommunens flyktningtjeneste. Ideen har de fått fra Gjesdal kommune og for flere år siden startet prosjektet «Gjesdalvennen». De ønsket å sette i gang et prosjekt for å gi flyktningene mulighet til å bli kjent med folk som bor i Evje og Hornnes. Denne kontakten gir dem en mulighet til å lære mer om den norske kulturen og språket, og er en viktig forutsetning for å ta del i aktiviteter i lokalmiljøet som er viktig for integreringen.

I Evje og Hornnes har de allerede fått kontakt med seks personer og familier som i løpet av våren har blitt kjent med 13 bosatte flyktninger og deres familier. Sammen finner de på aktiviteter. Det kan være å gå på besøk til hverandre, lage mat sammen, aktiviteter med barna, gå på turer, se på fotballkamp, gå på kafe eller delta på arrangementer i regi av frivillige lag og foreninger.

Målsetningen er tosidig:

  • Skape kontakt mellom flyktninger og resten av innbyggerne i Evje og Hornnes.
  • Gjøre flyktningene kjent med aktiviteter og tilbud som finnes i kommunen, og legge til rette slik at de kan benytte seg av disse.

Kommunen har oppfordret flere til å ta kontakt, og har utarbeidet et kontaktskjema som ligger ute på kommunens hjemmeside som kan brukes om en er interessert:
Skjema til Flyktningvenn (pdf)

Flyktningtjenesten i Gjesdal kommune utviklet konseptet. For dem har det vært naturlig å dele sine erfaringer med andre. Gjennom å sende prosjektbeskrivelsen til interesserte og dele erfaringer med andre kommuner, har nå over 30 kommuner i Norge starte sin versjon av "Gjesdalvenn".
http://www.gjesdal.kommune.no/aktuelt/suksess-for-gjesdalvenn-prosjektet.505041.aspx

Det finnes mange kreative ansatte i norske kommuner og frivillige organisasjoner. Deling av gode ideer og erfaringer har stor betydning i dette arbeidet, og prosjektbeskrivelsen som presenteres her er et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres på en enkel og god måte.
Her er prosjektbeskrivelsen som andre kan ta utgangspunkt i:
Prosjektbeskrivelse bli flyktningvenn (pdf)

Har du spørsmål så ta gjerne kontakt med Berit Hauan Ståhl i Flyktningtjenesten i Evje og Hornnes på telefon 95132351 eller e-post: berit.stahl@e-h.kommune.no
Artikkel på kommunens egen side: http://www.e-h.kommune.no/vil-du-bli-flyktningvenn.5864925-198973.html