Aktivitetsgruppen har i dag 6 brukere som benytter seg av tilbudet. 

Tilbudet er frivillig og det blir så langt det lar seg gjøre tatt hensyn til brukernes ønsker når det gjelder aktiviteter. Brukerne kommer med mange forslag, som kan være alt fra fisketurer til utforsking av "spøkelseshus". Om vinteren blir det mest innendørs aktiviteter, som filmkvelder med god mat, eller at gruppa drar på bytur, kafé besøk eller små utflukter. Det blir i sommerhalvåret lagt stor vekt på friluftsliv. Dette kan være fisketurer, sykkelturer, grillturer i skog og mark eller fjæra. Aktivitetsgruppa disponerer utstyr slik som lavvo, fiskeutstyr, turutstyr, slik at brukerne slipper å kjøpe dette selv. Dette er forøvrig utstyr som er kjøpt inn med prosjektmidler.

En av målsettingene for gruppa er å dra på en "langtur" i løpet av året. I 2009 gikk turen til Sørøya i Finnmark, hvor de var med på havfiske. Det ble leid inn båt med skipper og turen ble en uforglemmelig opplevelse for alle som var med. Gruppa trener ellers fast en time to ganger i uka på et moderne treningsstudio, og tilbudet har god oppslutning. Gruppa har også deltatt på volleyball og fotball kvelder sammen med flere ungdommer.

Erfaringene så langt med å organisere et slikt fritidstilbud i gruppe er positivet. Det har vært god oppslutning på de ulike aktivitetene, og deltakerne har etter hvert blitt en godt sammenspleiset gjeng. De omtaler selv gruppa som et "team". Det arbeides kontinuerlig for å utvikle tilbudene rundt gruppa og behovet for denne tjenesten har vist seg å være stort. For flere av deltakerne er dette den eneste form for rekreasjon, opplevelse og turer, da de ikke klarer å organisere og gjennomføre dette på egenhånd. Brukerne gir uttrykk for at de setter pris på tilbudet, noe som kommer til syne i form av oppmøte på de forskjellige aktivitetene.

Deltagelse i denne aktivitetsgruppa fører til mange positive ringvirkninger. Det er det med på å gi deltakerne gode opplevelser som de kan prate om til andre, og innad i gruppa. Det skaper tilhørighet, engasjement, diskusjoner og ikke minst godt samhold i gruppa. De lærer seg stadig noe nytt, og mestrer nye utfordringer. De blir nysgjerrige, og får lyst å utforske ting - motiverende effekt. En bruker som i starten ikke var så særlig begeistret for å være med, er nå med på nesten alle aktiviteter og utflukter som arrangeres.

Storfjord kommune gir denne tjenesten som et alternativ og et supplement til den ordinære støttekontakt tjenesten. Brukerne har vedtak om fritidstilbud organisert i en aktivitetsgruppe. Kommunen har for øvrig flere slike aktivitetsgrupper blant annet "Lavvo kameratene" og "Kvinnegruppa". Dette er et eksempel på en av de tre hovedløsningene Sosial og helsedirektoratet ønsker at kommunene skal gi tilbud om. Storfjord kommune har ikke til nå hatt fokus på den tredje løsningen som er; Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon. Men dette vil det framover bli mer fokus på, da kommunen har opprettet en frivillighetssentral og ansetter snart en leder for denne. Og denne lederen vil bli en naturlig pådriver for å koble frivillig organisasjoner opp mot kommunal tjenester.

Anne-Lena Dreyer fra Storfjord kommune utfordrer med dette Førde kommune.Blankt kvadrat 5 ganger 5 pixler