Alta Kommune deltar i det nordligste fylkesvise faglige nettverket sammen med andre kommuner fra Finnmark, Troms og Nordland hvor en målsetning er å sikre den enkelte som får innvilget et støttekontakt økte valgmuligheter i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.

Jorunn Nordholm og Anita Romsdal har ansvar for å iverksette og følge opp de fleste vedtakene i kommunen. De opplever dette som en spennende og meningsfull oppgave. Følgende sanne, men anonymiserte histore fra deres praksishverdag synliggjør hvorfor.

Kari er i begynnelsen av 40 årene og har i flere år hatt tilbud om individuell støttekontakt. Hun ble innvilget støttekontakt grunnet en personlig krise som resulterte i at hun stengte seg inne i eget hjem og valgte bort sitt tidligere nettverk. Hun ble sykemeldt og etter hvert valgte hun å si opp jobben sin da hun ikke anså det som realistisk at hun ville klare å komme tilbake til yrkeslivet. Hun har hatt samme støttekontakten i disse årene og sammen har de gradvis utforsket verden utenfor hjemmet til Kari. De har brukt mye tid i skog og mark, gått turer og pratet sammen. De har også deltatt på håndtverkskvelder (sy og stikkeklubb) sammen med 8-10 andre kvinner. Kari har i denne perioden også mottatt støttesamtaler fra psykiatrisk sykepleier i kommunen.

Gjennom sin deltakelse på håndtverkskveldene har Kari fått et nettverk som har blitt stadig viktigere for henne. Det var også en person her som formidlet kontakt som førte til en deltidsjobb som renholdsassistent. I begynnelsen jobbet hun 2 timer pr uke, men har gradvis økt antall timer jobb pr. uke. For noen måneder siden fikk hun tilbud fast stilling, noe hun takket ja til. Kari ønsket å opprettholde sin kontakt med psykiatrisk sykepleier i kommunen og støttekontakten. I den senere tid har hun imidlertid ytret ønske om å avslutte både støttekontakttilbudet og støttesamtalene da hun nå føler seg som "gode gamle Kari". Hun deltar fortsatt på håndverkskveldene hvor hun treffer personer som er viktig for henne sosialt og som deler hennes interesse for håndarbeid.

Stafettpinnen går nå videre. Nordholm og Romsdal utfordrer Hammerfest kommune til å presentere noe fra sin praksishverdag. Blankt kvadrat 5 ganger 5 pixler