Jannicke Kristiansen er ansatt som konsulent for barn med funksjonsnedsettelse i Ålesund kommune, Hun forteller at før hun kom med i det fylkesvise faglige nettverket med representanter fra Trønderlag og Møre og Romsdal var det 1:1 støttekontaktforhold som ble tilbudt til de brukere hun hadde ansvar for. Grunnen til det er at dette var et kjent og vel innarbeidet tiltak, samtidig hadde man lite kunnskap om andre metoder å organisere tjenesten på.

- Gjennom nettverket har vi fått kjennskap til flere måter å organisere tjenesten på. Vi har også blitt kjent med personer i andre kommuner som jobber med det samme. Gjennom at vi møtes til halvårlige samlinger er det lettere å ta kontakt og ikke minst formidle erfaringer om lokale tiltak som er satt i gang forteller Kristiansen.

Ålesund har ikke vært med i nettverket så lenge. Etter nettverksmøte høsten 2010 tok de mot til oss og begynte å planlegge arbeidet for å lage en guttegruppe i kommunen, med stor inspirasjon fra Kristiansund kommune sin guttegruppe.

- Vi inviterte leder av gruppen i Kristiansund, for å holde et lite foredrag for våre støttekontakter. Dette for å gi dem inspirasjon og ideer til å være med på å starte en lignende gruppe i Ålesund. På dette møtet var det en støttekontakt med mange ressurser innenfor aktivitet og trening som synes dette hørtes spennende ut. Han ønsket å være med på dette og tok kontakt med en tidligere kollega som han visste at han kunne samarbeide godt med for å etablere en slik aktivitetsgruppe.

Etter noen uker med planlegging og informasjon til foresatte ble det startet opp en gruppe like før jul i 2010.

- Gruppen består av gutter i alderen 16 til 25 år. Den har i dag 6 medlemmer som møtes hver 14 dag for å i hovedsak drive med aktiviteter ute. Frem til nå har de arrangert ulike aktiviteter som båttur, trugetur og gått på skøyter. Videre er planen at gruppen skal klatre i Sunnmørshallen, dra på skitur, fisketur med MS Kvitskjær, skyting, havrafting, sykkeltur, kano/kajakk og fjelltur med overnatting m.m. Målet og ønsket er at gruppen blir stabil og blir et permanent tilbud i kommunen forteller Kristiansen.

Vi har også som i dette tilfellet kunne benyttet oss av personer som kan være til inspirasjon for andre. Kanskje kan fortellingen om vår guttegruppe en dag være til inspirasjon til at noen andre tør å starte en lignende gruppe i sin kommune. Vi ser at det er så mye bedre for våre brukere at de får gjøre noe og oppleve noe sammen med andre, enn å kun ha en støttekontakt å forhold seg til.

Ålesund kommune utfordrer med dette Stranda kommune.