Etat for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommmune har gjennom tiltaket "Aktiv sammen" ønsket å gjøre dette gjennom å fokusere på bevegelsesglede og morsomme aktiviteter.

I Bergen var de opptatt av å få med flest mulig brukere og ansatte i aktiviteter i nærmiljøet i egen kommune. De tok kontakt med organisasjonen DYTT som tilbyr aktivitetskampanjer og helseprogram til bedrifter og privatpersoner. Sammen med dem ble det utviklet et enkelt opplegg som er tilpasset alle.

Hele 624 brukere og ansatte deltok. Gruppene som hadde flest skritt hver måned fikk premier. Det motiverte og evalueringen synliggjør at konkurranseaspektet økte lysten til å være aktiv for veldig mange.

Mere informasjon om DYTT kan du lese på deres nettside:

www.dytt.no

Skjermbilde av nettstedet dytt.no

Du kan også gjerne kontakte Jann Aasbak som var kommunens kontaktperson for tiltaket på e-post jann.aasbak@gmail.com eller mobil 414 43 661Blankt kvadrat 5 ganger 5 pixler