Formålet med politiattester er å forebygge seksuelle overgrep mot barn og personer med utviklingshemming. Dette innebærer at politiattest skal innhentes ved tilbud om stilling, avtale, arbeidsforhold når en personen i utøvelsen av sitt arbeid eller gjennom et oppdrag i en frivillig organisasjon kan komme i situasjoner med barn eller utviklingshemmede hvor seksuelle overgrep kan finne sted.

Skjermbilde av søkesiden for politiattest

Støttekontakter og avlastere er blant de som kan bli avkrevd en slik attest.
Mer informasjon finner du i Helse- og omsorgsdepartementet sin pressemelding nr. 27 fra 2007.

I stadig flere frivillige organisasjoner stilles det også krav til politiattester.
Frivillighet Norge har utarbeidet en veileder som du kan lese her.

Veilederen kan også lastes ned her:
Veileder for frivillige organisasjoner som skal hente inn politiattester (Kilde: www.frivillighetnorge.no | Nedlastingsdato 17.11.20)

Personer over 18 år kan søke om politiattest på nett.
Mer informasjon om politiattester og hvordan en går frem for å søke finner du på politiets hjemmeside.