Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fylkesvise faglige nettverk

Helsedirektoratet etablerte i 2008 regionale nettverk som et ledd i en satsning for å styrke og videreutvikle arbeidet innenfor fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Nettverkene er i dag selvdrevne og det deltar ansatte fra over 60 kommuner i nettverkene som representerer alle landets fylker. Nettverkene ledes av en nettverkskoordinator.

Kontaktinformasjon finner du her.
http://www.fritidmedbistand.no/nettverk.5629340-326155.html


 

Bilde av nettverkskoordinatorer

Fylkesvise faglige nettverk

Nettverkskoordinatorer

I 2007 opprettet Helsedirektoratet gjennom satsningen «Fritid for alle» seks fylkesvise faglige nettverkene for kommuner og bydeler som ønsker å styrke og videreutvikle tjenester innenfor fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Over 60 norske kommuner deltar i nettverkene som idag drives av kommunene selv i et samarbeid med knutepunktet Fritid for alle som er organisert ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

nettverk_for_rogaland_og_agder_i_tekst[1]

Nyttige knep i støttekontaktarbeidet

Utveksling av fikse triks for rekruttering. Nyttige tips om samarbeid kring gruppeorganisering og bruk av FmB. Det ble det mykje av då deltakarar frå kommunar i Rogaland og Agder samla seg til nettverkseminar i Oslo 3. juni.
Gruppebilde fra nettverkssamling i Drammen

Nettverksamling i Drammen

Den 7. november var kommuner fra Buskerud, Vestfold og Telemark samlet til erfaringsutveksling i Drammen. Med denne samlingen tar nettverket opp tråden etter Helsedirektoratets satsning på fagfeltet ”Støttekontakt, kultur og fritidsdeltakelse” hvor de seks fylkesvise fagnettverkene ble etablert.

nettverk%20hordaland[1]

Nyttig erfaringsutveksling i Hordaland

Tungt arbeidspress, tregt samarbeid og politikarar som slipar sparekniven, er noko av kvardagen til dei som driv støttekontakttenesta i Hordalandskommunene. Men det handlar også om gode prosjekt, smarte løysingar og fornuftig opprydding.

Ideene blomstret på nordnorsk Oslo-treff.

En bruker med vannskrekk la på svøm, han med høydeskrekk prøvde paragliding. Ja, folk med skrekk for kopper, kar og komfyr, fikk dreisen på matlaging. Gode erfaringer med støttekontaktarbeidet, men også problemer, ble luftet da nettverket for Nord- Norge møttes i juni.

Article image

Erfaringsutveksling i Fredrikstad

Ann Kathrin Vestby, Jeanette Woflen og Elisabeth Christiansen inviterte det regionale nettverket med kommuner fra Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland til en dagssamling tidligere i mai.

nettverkskoordinatorene%20stort[1]

Referansegruppen ble idéklekkeri

Fritid for alle står ikke høyt på prioriteringslisten når kommunekassen er bunnskrapt. Støttekontakttjenesten er sårbar - slutter en nøkkelperson, kan kommunen slippe taket. Derfor trengs både nettverk og nettsted for utveksling av ideer og kunnskap, mente nettverkskoordinatorene fra fem av de seks regionene, da de møttes i Oslo mars.
norge-ingr[1]

Viderefører nettverksatsningen

Alle kommunene og bydelene som har deltatt i de faglige nettverkene som ble opprettet av Helsedirektoratet har takket ja til å delta videre etter at disse i 2011 følges opp som selvdrevne nettverk av kommunene selv.
koord-ingr[1]

Nettverkene videreføres

Deltakerne i nettverkene som har blitt etablert gjennom utviklingsprosjektet ”Fritid for alle” har på sine samlinger denne høsten blitt enige om å videreføre samarbeidet.
Article image

Alta kommune fikk samhandlingsprisen

Støttekontakttjenesten i Alta kommune fikk samhandlingsprisen i Finnmark for deres arbeid med å skape en aktiv og meningsfylt hverdag og fritid for barn, ungdom, voksne og eldre.

Article image

Nettverksatsningen

De fylkesvise faglige nettverkene planlegges videreført med egne regionale koordinatorer.

043-foto-rune-yen,-fritid-[1]

3 år etter – hvor står vi?

Helsedirektoratet lanserte i 2007 den nasjonale satsningen Fritid for alle. Vi har tatt en kort sommerprat med 5 personer som arbeider med å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten i deres kommune.
troms-ingr[1]

Handlingsplanen – et levende verktøy

Nettverket i Nordland, Troms og Finnmark har som et ledd i Helsedirektoratets satsning for å styrke og videreutvikle kommunenes støttekontakttjeneste, utarbeidet en handlingsplan.
1052%20copy[1]

Viktige faglige samlinger

Deltakerne i nettverket med kommuner fra Rogaland og Agder opplever at denne satsningen har vært viktig for å styrke oppmerksomheten rundt arbeidet med å tilrettelegge fritid for andre.
untitled11[1]

Viktig møteplass

Deltakerne i de fylkesvise faglige nettverkene mener disse er viktige for å sikre legitimitet, inspirasjon og kontakt mellom kommuner i arbeidet med å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten.
nettverkene-gjr-en-forskjell-ingr[1]

Nettverkene gjør en forskjell

Under avviklingen av den 5. nettverksamlingen for nettverkskommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane ble nettverkts betydning pekt på som svært viktig for fagfeltet.
rune-horstad-ingr[1]

Støttekontakter - oppdragstakere eller arbeidstakere

I nettverket for Buskerud, Vestfold og Telemark har støttekontakters arbeidsvilkår flere ganger vært et tema. På siste nettverkssamling var derfor Rune Horstad, rådgiver i KS, invitert for å snakke om nettopp dette.
tnsberg-ingr[1]

Nettverksatsningen gir resultater

Nettverkskommuner fra Telemark, Vestfold og Buskerud arbeider aktivt med å videreutvikle støttekontakttjenesten gjennom økt bruk av aktivitetsgrupper og Fritid med bistand.
Article image

Engasjerte nettverkskoordinatorer

De fylkesvise faglige nettverkene som har fokus på å videreutvikle støttekontakttjenesten har fått egne koordinatorer. Deres oppgave er å planlegge og organisere fremtidige samlinger.

vil-lage-ny-brosjyre-ingr[1]

Vil lage ny brosjyre

Kommuner fra Hordaland og Sogn og Fjordane har fått midler av Helsedirektoratet til å utforme en ny brosjyre om støttekontakttjenesten.
untitled-2[1]

Nytenkning i Trønderlag og Møre og Romsdal

Alle kommunene som deltar i nettverket knyttet til fylkene i Midt-Norge arbeider på ulike måter for å styrke støttekontakttjenesten gjennom bruk av individuell støttekontakt, aktivitetsgrupper og inkludering i en frivillig organisasjon.
Article image

Formidling av gode eksempler og erfaringer

Deltakerne fra kommuner som er med i et av de 6 fylkesvise faglige nettverkene, opplever at satsningen er viktig for å sikre nytenkning rundt støttekontakttjenesten.

Article image

Utvikling i nord

Kommunene i det nordligste fylkesvise faglige nettverket er opptatt av å videreutvikle støttekontakttjenesten. Utfordringene i dette arbeidet var et sentralt tema på den siste samlingen i Tromsø.

norge-ingr[1]

Regionale knutepunkt

De fylkesvise faglige nettverk er viktige regionale knutepunkt, veiledere og initiativtakere i arbeidet med å utvikle støttekontakttjenesten, ikke bare for de kommuner som deltar, men også for andre kommuner i den regionen de tilhører.
ingr%20bergen[1]

Ønsker å utvikle felles materiell

Kommuner og bydeler fra Hordaland og Sogn og Fjordane avholdt nylig deres 4. nettverksamling. Et av temaene som det ble jobbet med var utvikling av informasjonsmateriell.
Article image

Spennende utviklingsarbeid

Nettverket med kommuner fra fylkene i Trønderlag og Møre- og Romsdal gjennomførte nylig sin 3. samling. Her ble det presentert mange nye prosjekter og tiltak som synliggjør nytenkning.

troms-ingr[1]

Egen handlingsplan i nord

Nettverket med kommuner fra fylkene Nordland, Troms og Finnmark har laget en egen plan for å sikre utvikling av støttekontakttjenesten i regionen
per-d[1]

Støttekontakt i 18 år.

Per Danielsen var en av foreleserne på den fylkesvise faglige nettverksamlingen i Bergen. Gjennom å dele sine erfaringer satte han fokus på hvor viktig opplæring og veiledning er for å sikre denne tjenesten gode medarbeidere.
Article image

Samarbeid gir resultater

Deltakerne i nettverket fra Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland gjennomførte nylig sin 3. samling. Erfaringsutvekslingen viser at tjenestefeltet støttekontant har fått økt oppmerksomhet.

kongsberg[1]

Den gode utviklingen fortsetter

Det fylkesvise faglige nettverket med kommuner fra fylkene Telemark, Vestfold og Buskerud gjennomførte nylig sin 3. nettverksamling i Kongsberg. Helsedirektoratets satsning på feltet ”Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse gir tydelige resultater.
farris-ingr[1]

Nettverksamling i Larvik

På samlingen for kommuner fra fylkene Telemark, Vestfold og Buskerud, hadde man denne gang et hovedfokus på arbeidsvilkårene til oppdragstakere innenfor støttekontakttjenesten.
sett-og-verdsatt-ingr[1]

Sett og verdsatt

Helge Gudmundsen var en av foredragsholderne når nettverket med deltakere fra kommunene i Rogaland og Agder nylig møttes i Kristiansand.
ingress%20troms[1]

Må være en venn

Sander Henriksen fortalte nylig om sine erfaringer med støttekontakttjenesten fra et brukerperspektiv på den fylkesvise nettverksamlingen I Tromsø.
venner[1]

Mangfold av aktivitetsgrupper

Kommunene som deltar i det fylkesvise faglige nettverket knyttet til fylkene i Trøderlag og Møre og Romsdal tilbyr mange spenende aktivitetsgrupper.
ingress[1]

Spennende samarbeid

I forbindelse med nettverksamlingen for kommuner fra Rogaland, Aust- og Vest-Agder ble det lagt vekt på viktigheten av å dele de gode eksemplene og erfaringene knyttet til tjenesten støttekontakt.
golf[2]

Golf for alle

Marte Tandberg, ansatt i Tønsberg kommune og en stor golf entusiast, har gjennom et samarbeid med flere aktører gjennomført et prosjekt hvor man tilbyr golf for mennesker med rusbakgrunn og eller psykliske plager.
nttery,-ingress1[1]

Nyttig erfaringsutveksling

Et golftilbud var et av mange tiltak som ble presentert når kommuner fra Telemark, Vestfold og Buskerud møttes til sin andre nettverksamling.
oslo-ingress[1]

Den nasjonale satsningen gir resultater

Stadig flere kommuner og bydeler tilbyr nå støttekontakttjenesten innenfor de tre hovedløsningene; individuell støttekontakt, mindre aktivitetsgrupper og et individuelt tilbud i samarbeid med frivillige organisasjoner og lag.
ingress[1]

Utveksling og formidling av gode erfaringer

Deltakere i det fylkesvise faglige nettverket med kommuner fra fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane opplever at erfaringsutvekslingen med kollegaer i regionen er viktig for å videreutvikle støttekontakttjenesten i den enkelte kommune.
kart[1]

Seks fylkesvise faglige nettverk er etablert.

Kommunene fra Rogaland, Aust- og Vest-Agder hadde sin første nettverksamling i Kristiansand 2. og 3. juni i Kristiansand. 50 kommuner og bydeler fra alle landets fylker har nå startet sitt arbeid med å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten.
trheim-ingress[1]

Stort engasjement

De første samlingene i 5 av 6 fylkesvise faglige nettverkene knyttet til feltet ”Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse” er gjennomført.
troms-ingress[1]

Samarbeid i nord

Deltakerne i det fylkesvise faglige nettverket knyttet til tjenesten støttekontakt for Nordland, Troms og Finnmark opplever at deres samarbeid er viktig for den faglig utvikling av tjenesten.
Article image

Fylkesvise faglige nettverk

Sosial- og helsedirektoratet har sendt ut invitasjon til alle landets kommuner til å delta i fylkesvise faglige nettverk.