Støttekontakttjenesten i Asker kommune 2015

Vedtak på støttekontakt fattes på kommunens tildelingstjeneste  etter søknad. Aktiv fritid er utfører av tjenesten og man kan velge mellom følgende støttekontaktordninger:

  • Individuell støttekontakt
  • Tilrettelagt gruppetilbud i Aktiv fritid
  • Fritid med bistand (aktivitet i samarbeid med en organisasjon) www.fritidmedbistand.no

Individuell støttekontakt:

Tjenesten tildeles av Aktiv fritid i samråd med bruker (og eventuelt pårørende eller andre støttepersoner).
Tjenesten er gratis.

Tilrettelagt gruppetilbud:

Tilbudet er i regi av Aktiv fritid og er et alternativ til individuell støttekontakt. Aktiv fritid stiller med ledere i aktiviteten. Bruker kan delta på inntil to av Aktiv fritids annonserte ukentlige gruppetilbud uten å betale egenandel.

Dersom bruker har individuell støttekontakt og likevel ønsker deltakelse i en av Aktiv fritids tilrettelagte grupper, er dette mulig såfremt det er ledig plass i den aktuelle gruppa. I disse tilfellene vil bruker faktureres for denne aktiviteten.

Fritid med bistand (aktivitet i samarbeid med en organisasjon):

Tilbudet er i stedet for individuell støttekontakt eller gruppetilbud i regi av Aktiv fritid. Bruker må kunne nyttiggjøre seg tilbudet. Bruker, saksbehandler i Aktiv fritid og eventuelle andre støttepersoner kommer frem til egnet aktivitet (ordinær eller tilrettelagt) i Asker og omegn. Oppfølging av saksbehandler i Aktiv fritid ca. ett år eller lenger.  (www.fritidmedbistand.no)  
Tjenesten er gratis.

Øvrige aktiviteter som ikke er vedtaksbasert:

Klubb 84 er som før åpent for alle som er eller ønsker å bli medlemmer i klubben. Tilbudet annonseres i Aktivitetskalenderen.
Medlemmene blir fakturert for medlemskontingent.

Andre tilrettelagte aktivitetstilbud som blir annonsert i Aktiv fritids kalender og som skjer sjeldnere enn annenhver uke, kan alle med nedsatt funksjonsevne delta på.
Alle betaler egne utgifter eller blir fakturert fra Aktiv fritid.

Ferie tilrettelagt av Aktiv fritid for personer med nedsatt funksjonsevne, annonseres i Aktiv fritids aktivitetskalender. Begrensede plasser.
Egenandel blir annonsert i kalenderen.

Kontakt:

aktiv.fritid@asker.kommune.no, tlf. 66 90 92 60

regntøy.jpg