16 kommuner og bydeler deltar i dette samarbeidsprosjektet. De lokale prosjektene som gjennomføres som treårige prosjekter er finanisiert med midler knyttet til kommunalt rusarbeid. Flertallet av prosjektene har ungdom og unge voksne som målgruppe.

Prosjektkommunene har inngått et samarbeid med knutepunktet "Fritid for alle" som sikrer opplæring og veiledning i første del av projektperioden, og som har ansvar for å koordinere og lede halvårlige nettverksamlinger for prosjektmedarbeiderne i prosjektkommunene. Mer informasjon om erfaringene fra samarbeidsprosjektet og de ulike prosjektene kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad