støttekontakt.jpg

Tjenesten skal bidra til å gi den enkelte en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. For mange er dette et tilbud som er avgjørende for å kunne delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter.

Utfordringen for de som tilbyr tjenesten, er å utforme et fritidstilbud basert på den enkeltes ønsker, behov, forutsetninger og kanskje drømmer. Dette kan for eksempel være å gi et tilbud om støttekontakt til barn som trenger assistanse, til voksne med store psykiske utfordringer, til ungdom med rusproblem eller til eldre mennesker.

Helsedirektoratet anbefaler kommunene å organisere støttekontakttjenesten innenfor følgende tre hovedløsninger:

  • gruppe.gifIndividuell støttekontakt
     
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
     
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

De fleste som har støttekontakt vil ha en av disse tre løsningene. For noen kan det være behov for å kombinere individuell støttekontakt med deltakelse i en aktivitetsgruppe eller en frivillig organisasjon.

Uansett løsning bør det fattes vedtak etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester som beskriver innhold og omfang av tiltaket. Det kan også fattes et vedtak om støttekontakt etter Lov om barnevernstjenester.

Om du ønsker mer informasjon om denne tjenesten i din kommune,kan du ta kontakt med servicetorget for å få kontakt med en person som kan gi mer informasjon.

Meningsfylt-fritid-informasjon-om-stottekontakttjenesten-IS-0332-1.gif

Se også:

Meningsfull fritid - Informasjon om støttekontakttjenesten, IS-0332, Helsedirektoratet

Helse og omsorgstjenesteloven (lovdata.no)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30