Filmene er laget for mennesker med utviklingshemming som får hjelp hjemme. De er også laget for personalet som gir hjelp i Mitt Hjem - Min Arbeidsplasshjemmet, og for studenter som går på skole for å lære seg å hjelpe folk i hjemmet deres.

Vi anbefaler alle landets kommuner å ta i bruk e-læringsprogrammet som et verktøy i arbeidet med å gi opplæring og  veiledning overfor støttekontakter og andre som arbeider overfor utviklingshemmede innenfor feltet "støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse".

Prosjektet er et samarbeid mellom Høyskolene i Midt-Norge og Senter for omsorgsforskning.

Prosjektgruppen består av tre prosjektmedarbeidere med utviklingshemming (medforskere), tre ansatte fra høyskolene og en ansatt fra Senter for omsorgsforskning.

Det er laget seks filmer. Det er skuespillerer fra teater nonSTOP i Namsos som spiller i filmene.

Et arbeidshefte følger med. Dette er laget som en hjelp for å snakke om filmene. Heftet er skrevet slik at det er enkelt å lese for flest mulig.

Formålet med filmene er at de som får hjelp hjemme skal si ifra om hvordan de vil ha det.

Det er også et mål at de som gir hjelp hjemme skal tenke over hvordan de gir denne hjelpen.

- Selv om prosjektet og filmene handler om personer med utviklingshemming, mener vi at utfordringene gjelder for alle som får hjelp hjemme, og for alle som gir hjelp i private hjem, sier prosjektgruppa.

Det anbefales å arbeide med en film av gangen.

Her er link til filmene.

Her er link til arbeidsheftet.

Av Anders Midtsundstad