treningskontaktfilm ingresTerje og treningskontakten Kristine er de første vi møter i filmen "Treningskontakt". De forteller om sitt første møte, om sine turer og erfaringene fra et samarbeid over 2 år. På lignende måte bli vi kjent med fire treningskontakter til som følger opp enkeltpersoner individuelt eller i gruppe.

Historiene i filmen synliggjør på en god måte hvordan treningskontakt kan være et godt tilbud til ulike målgrupper. Intervjuene med flere brukere av tjenesten er med på å synliggjøre dette.

Filmen som kan bli et nyttig redskap for å spre kunnskap om bruk av treningskontakter i kommunene kan du se her.

Av Anders Midtsundstad